Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – 14 czerwca 2016r.