Relacje

inwestorskie

Struktura akcjonariatu

Stan na dzień 18.05.2021 r.

Według liczby głosów

4.97%13.74%81.29%
Syrius Investments S.a.r.l*: 81,29% (21 813 000 głosów).
Pozostali: 13,74% (3 686 254 głosów).
Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.: 4,97% (1 334 746 głosów).

Według liczby akcji

5.85%16.14%78.01%
Syrius Investments S.a.r.l*: 78,01% (17 813 000 akcji).
Pozostali: 16,14% (3 686 254 akcji).
Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.: 5,85% (1 334 746 akcji).

Podział akcji według typu

Seria akcjiStruktura akcjonariatu

(powyżej 5%)

Liczba głosówAkcjonariat według

liczby głosów

Akcjonariat według

liczby akcji

ASyrius Investments S.a.r.l.*8 000 00029,81%4 000 000
BSyrius Investments S.a.r.l.*13 588 00050,64%13 588 000
CSyrius Investments S.a.r.l.*225 0000,84%225 000
BPozostali136 0000,51%136 000
CQuercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.**1 334 7464,97%1 334 746
COferta publiczna3 440 25412,82%3 440 254
DOferta publiczna110 0000,41%110 000

* Podmiot w 100% zależny od p. Krzysztofa Domareckiego

** stan na dzień 18 maja 2021 roku, na podstawie danych z KDPW

Kapitał zakładowy emitenta tworzy 22 834 000 akcji, w tym:
4 000 000akcji w serii A uprzywilejowanych co do głosu (2 głosy na 1 akcję)
13 724 000akcji zwykłych serii B
5 000 000akcji zwykłych serii C
110 000akcji zwykłych serii D

Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 0,05 zł.