Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Zarząd spółki Selena FM S.A. (Spółka), działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki, posiadających niezdematerializowane akcje imienne Spółki serii A do złożenia dokumentów tych akcji w Spółce w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki we Wrocławiu, pod adresem: 53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 2-4, w dni robocze w godz. 9-16.

Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Kurs akcji

Wskaźniki finansowe

Eksportuj do Excela
Rentowność netto sprzedaży
Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
zysk netto/przychody ze sprzedaży 2,7% 2,6% 2,7% 1,8% 0,4% 1,8% 1,9% 2,7%
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio )
Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące 3,5% 2,8% 1,8% 1,4% 1,7% 1,8% 2,1% 1,5%
Wskaźnik stopy zadłużenia
Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
zobowiązania ogółem/ pasywa ogółem 25% 38% 41% 49% 46% 47% 44% 47%
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
zysk netto/aktywa ogółem 3,3% 3,1% 4,0% 2,4% 0,6% 2,8% 2,8% 3,5%

Informacje prasowe

Zmiana prezesa Grupy Selena. Członek zarządu ds. finansowych – Jacek Michalak nowym prezesem Grupy Selena

Rada Nadzorcza Selena FM S.A. powołała na stanowisko prezesa Grupy Selena Jacka Michalaka. Dotychczasowy członek zarządu ds. finansowych (CFO) obejmie nową funkcję 1 marca 2021 r. Na stanowisku zastąpi Krzysztofa Domareckiego, założyciela oraz prezesa spółki…

Selena świętuje 20-lecie pierwszej zagranicznej spółki

Grupa Selena, globalny producent i dystrybutor produktów chemii budowlanej, obchodzi 20-lecie swojej działalności w Rumunii. To ważna rocznica, ponieważ od powołania Selena Romania, rozpoczęła się konsekwentna ekspansja firmy na zagraniczne rynki. Dziś Grupa posiada 35…

Dekarbonizacja budownictwa do 2050 roku – wyzwanie i konieczność

Neutralność klimatyczna to zadanie bardzo ambitne i bardzo skomplikowane. W tej drodze każdy z nas, począwszy od deweloperów, inwestorów, architektów, wykonawców, producentów materiałów budowlanych, po uczelnie, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, administrację rządową i lokalną – ma…

Sławomir Majchrowski dołączył do zarządu Grupy Selena

Decyzją Rady Nadzorczej do zarządu Selena FM S.A. został powołany Sławomir Majchrowski, który objął stanowisko Wiceprezesa ds. Handlowych (CCO).

Wizyta Premiera Morawieckiego w zakładzie produkcyjnym Grupy Selena w Dzierżoniowie

Premier Mateusz Morawiecki odwiedził zakład produkcji klejów i uszczelniaczy Libra w Dzierżoniowie, należący do Grupy Selena – producenta chemii budowlanej oraz właściciela marki TYTAN Professional. W okresie pandemii Grupa Selena otrzymała wsparcie w ramach tarcz antykryzysowych, co pomogło w utrzymaniu ponad 600 miejsc pracy w zakładach spółki w Polsce.

Więcej informacji prasowych

Więcej dokumentów

Kontakt

MAGDALENA ANNA IWANIEC
DYREKTOR BIURA ZARZĄDU

ul. Strzegomska 2-4
53-611 Wrocław