Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Zarząd spółki Selena FM S.A. (Spółka), działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki, posiadających niezdematerializowane akcje imienne Spółki serii A do złożenia dokumentów tych akcji w Spółce w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki we Wrocławiu, pod adresem: 53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 2-4, w dni robocze w godz. 9-16.

Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Kurs akcji

Wskaźniki finansowe

Eksportuj do Excela
Rentowność netto sprzedaży
Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
zysk netto/przychody ze sprzedaży 2,7% 2,6% 2,7% 1,8% 0,4% 1,8% 1,9% 2,7%
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio )
Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące 3,5% 2,8% 1,8% 1,4% 1,7% 1,8% 2,1% 1,5%
Wskaźnik stopy zadłużenia
Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
zobowiązania ogółem/ pasywa ogółem 25% 38% 41% 49% 46% 47% 44% 47%
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
zysk netto/aktywa ogółem 3,3% 3,1% 4,0% 2,4% 0,6% 2,8% 2,8% 3,5%

Informacje prasowe

Zmiana prezesa Grupy Selena. Członek zarządu ds. finansowych – Jacek Michalak nowym prezesem Grupy Selena

Rada Nadzorcza Selena FM S.A. powołała na stanowisko prezesa Grupy Selena Jacka Michalaka. Dotychczasowy członek zarządu ds. finansowych (CFO) obejmie nową funkcję 1 marca 2021 r. Na stanowisku zastąpi Krzysztofa Domareckiego, założyciela oraz prezesa spółki w latach 1999-2011 oraz 2019-2021. Jacek Michalak z Grupą Selena jest…

Selena świętuje 20-lecie pierwszej zagranicznej spółki

Grupa Selena, globalny producent i dystrybutor produktów chemii budowlanej, obchodzi 20-lecie swojej działalności w Rumunii. To ważna rocznica, ponieważ od powołania Selena Romania, rozpoczęła się konsekwentna ekspansja firmy na zagraniczne rynki. Dziś Grupa posiada 35 spółek w 17 krajach na świecie. – Selena Romania…

Krzysztof Domarecki w składzie nowej Rady Uniwersytetu Wrocławskiego na lata 2021-2024

Senat Uniwersytetu Wrocławskiego wybrał nową Radę Uczelni. W skład Rady Uniwersytetu powołał Krzysztofa Domareckiego, prezesa zarządu Grupy Selena (globalnego producenta chemii budowlanej) oraz absolwenta Uniwersytetu Wrocławskiego. Czteroletnia kadencja Rady rozpoczęła się 1 stycznia 2021 roku. Rada Uniwersytetu Wrocławskiego, obok rektora i senatu, jest najważniejszym organem uczelni….

Zapytanie ofertowe – wybór audytora

Zapraszamy do złożenia oferty na badanie sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Selena FM. Jesteśmy zainteresowani zawarciem umowy na lata 2021 – 2023 w zakresie badania i przeglądów sprawozdań finansowych zgodnie z załączonym zakresem. Oferta w języku polskim powinna być dostarczona do dnia 15 grudnia 2020…

Grupa Selena: wyniki finansowe po III kwartałach 2020 roku

Grupa Selena – jeden z czołowych producentów i dystrybutorów chemii budowlanej oraz właściciel marki TYTAN PROFESSIONAL – na koniec trzeciego kwartału 2020 roku zanotowała przychody ze sprzedaży w wysokości 1,04 mld zł, co oznacza wzrost o 2,6 proc. r/r, pomimo ograniczeń w działalności gospodarczej kontrahentów, spowodowanych przez pandemię. Po trzech kwartałach br….

Więcej informacji prasowych

Więcej dokumentów

Kontakt

MAGDALENA ANNA IWANIEC
DYREKTOR BIURA ZARZĄDU

ul. Strzegomska 2-4
53-611 Wrocław