Zarząd spółki

Roman Dziuba

Roman Dziuba

Członek Zarządu ds. Operacyjnych

Roman Dziuba jest absolwentem University of Cambridge Institute for Manufacturing oraz doktorem nauk Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej. Ukończył też program studiów Production for Markets Uniwersytetu Stanowego Central Connecticut w USA i Politechniki Wrocławskiej

Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w operacjach produkcyjnych w branży motoryzacyjnej. Swoją karierę zawodową budował przede wszystkim w międzynarodowym koncernie GKN, w dywizji Automotive, specjalizującej się w technologii układów napędowych.

W latach 1998 – 2007 pełnił funkcje managerskie w obszarach jakości i inżynierii w GKN Driveline Polska w Oleśnicy. Od 2007 do 2013 r. był tam Dyrektorem Zakładu a następnie Dyrektorem Naczelnym. W latach 2013 – 2016 jako Vice President Operationsin Europew GKN Driveline był odpowiedzialny za zakłady produkcyjne w Polsce, Turcji, Słowenii, Włoszech, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii.

Następnie, pracując w latach 2016-2018 w GKN All-wheel & eDrive, piastował stanowisko Vice President Operations, odpowiadając za 7 zakładów produkcyjnych na 3 kontynentach, znajdujących się w Japonii, Szwecji, USA, Tajlandii i Włoszech.

Od 2018 do 2019 r. w GKN Driveline pełnił funkcję Senior Vice President Europe i był odpowiedzialny za 14 zakładów produkcyjnych, zlokalizowanych we Francji, w Hiszpanii, Niemczech, Polsce, Słowenii, Turcji, Wielkiej Brytanii i Włoszech. W 2019 r., po przejęciu GKN przez Melrose Industries, pełnił funkcję Vice President Operations.

22 kwietnia 2021 roku, uchwałą Rady Nadzorczej Selena FM S.A., Roman Dziuba został powołany z dniem 1 maja 2021 roku w skład Zarządu spółki jako Członek Zarządu ds. Operacyjnych (Chief Operating Officer, COO).