Grupa

Selena

Zarząd spółki

Christian Dölle

Christian Dölle

Wiceprezes Zarządu ds. Marketingu

Christian Dölle jest absolwentem Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie w Augsburgu, kierunek Rachunkowość i Controlling oraz Badania operacyjne.

Karierę zawodową rozpoczął w spółce Roland Berger Strategy Consultants w 1996 roku, specjalizując się w doradztwie strategicznym, efektywnej obsłudze konsumenta (Efficient Consumer Response) i restrukturyzacji. Był zaangażowany w kwestie związane ze sprzedażą detaliczną towarów konsumpcyjnych i prowadził liczne międzynarodowe projekty obejmujące przekształcenia strategiczne, programy wydajności i efektywności sprzedaży oraz restrukturyzację w Europie, Brazylii i Chinach.

W latach 2004–2011 dołączył do Lafarge Roofing Division (obecnie część Grupy BMI), gdzie zajmował trzy stanowiska kierownicze o charakterze międzynarodowym wprowadzając innowacje zorientowane na użytkownika i rozwijając globalną sprzedaż akcesoriów i rozwiązań dachowych. Jako wiceprezes wykonawczy (Executive Vice President) ds. sprzedaży i marketingu zarządzał zmianą sytuacji dla podmiotu z Ameryki Północnej w czasie kryzysu na rynku kredytów subprime realizując strategią multikanałową  oraz repozycjonowanie.

W latach 2012–2016 pracował w Grupie Vossloh, notowanej na indeksie giełdowym M-DAX, będącej globalnym producentem systemów i rozwiązań dla rynku infrastruktury i transportu kolejowego. Rozpoczął pracę na stanowisku Dyrektora Zarządzającego Vossloh Fastening Systems, a następnie przejął ogólną odpowiedzialność za sprzedaż Grupy jako Starszy Wiceprezes Wykonawczy (Senior Executive Vice-President) ds. Sprzedaży i Internacjonalizacji kierując sprzedażą zorientowaną na rynek (geografia, klienci i segmenty) oraz globalizacją.

W latach 2016–2019 pełnił funkcję Prezesa Zarządu prywatnej Grupy RHEINZINK, zarządzając strategiczną reorientacją firmy, specjalizującej się w produkcji i globalnej dystrybucji zwojów i arkuszy cynkowanych oraz systemów do zastosowań w obszarze dachów i fasad.

W dniu 1 marca 2019 roku uchwałą Rady Nadzorczej Selena FM S.A. został powołany z dniem 1 marca 2019 roku w skład Zarządu Spółki jako Wiceprezes Zarządu ds. Marketingu.

W dniu 27 maja 2021 roku uchwałą Rady Nadzorczej Selena FM S.A. został powołany w skład Zarządu Spółki na nową kadencję jako Wiceprezes Zarządu ds. Marketingu.