Rada nadzorcza

Marlena Łubieszko-Siewruk

Marlena Łubieszko-Siewruk

Niezależny Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu, Członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń SELENA FM S.A.

Manager z kilkunastoletnim doświadczeniem w obszarze finansów w międzynarodowych i polskich koncernach branży produkcyjnej (sprzęt AGD, chemia budowlana, piekarnictwo). Specjalizuje się w budowaniu i rozwoju funkcji finansowych oraz współtworzeniu strategii działu finansów wspierającej cele biznesowe. Posiada tytuł magistra ekonomii (specjalność finanse i bankowość), studiowała także na Master of Business Administration (MBA) na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta od 2006 roku.

W latach 1998 – 1999 związana z firmą Fael Legrand Sp. z o.o. (będącej częścią Grupy Legrand (eksperta w zakresie produktów i systemów instalacji elektrycznych oraz sieci informatycznych w budownictwie mieszkaniowym, komercyjnym i przemysłowym), gdzie obejmowała stanowisko Samodzielnej Księgowej.

W latach 1999 – 2000 była Managerem FP&A (projekt „green field”) w firmie General Electric Power Controls Sp. z o.o. odpowiedzialnym za planowanie, budżetowanie, analizę i raportowanie wyników finansowych spółki. Zajmowała się także wdrożeniem systemu SAP w zakresie kontrolingu i rozwój funkcji kontrolingowej w organizacji.

W latach 2000 – 2005 pracowała na stanowisku Głównej Księgowej w firmie Whirlpool Sp. z o.o. Do jej osiągnięć należy wdrożenie standardów raportowania Grupy Whirlpool – US GAAP, restrukturyzacja stuosobowego zespołu księgowości, reorganizacja procesów księgowych, a także wdrożenie systemu finansowo-księgowego – SAP.

W latach 2005 – 2013 związana z Seleną FM S.A., gdzie pełniła rolę Dyrektora ds. księgowości i raportowania finansowego Grupy Kapitałowej. Odpowiadała za sprawozdawczość Grupy notowanej na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Od 2013 roku jest Dyrektorem ds. Finansów i Zarządzania Łańcuchem Dostaw w firmie Bama Europa Sp. z o.o., gdzie kompleksowo zarządza pionem finansów spółki (finanse, księgowość, kontroling, IT), a zarazem rozwija kompetencje zespołu finansowego. Odpowiedzialna jest również za tworzenie strategii finansowej, zarządzanie płynnością finansową, politykę cenową produktów dla kluczowego klienta oraz negocjacje i zawieranie umów z dostawcami.