Rada nadzorcza

Czesław Domarecki

Czesław Domarecki

Członek Rady Nadzorczej SELENA FM S.A.

Czesław Domarecki studiował filozofię i matematykę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Ukończył XIV LO im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu.

W latach 2010 – 2011 był uczestnikiem kursu Ernst&Young Junior Academy w Ashridge Business School i St. Gallen University.

W okresie od 13.12.2017 r. do 23.11.2018 r. w spółce Selena Marketing International Sp. z o.o. wykonywał obowiązki na stanowisku Financial Analysis Specialist. Równolegle, w 2017 r. pracował w redakcji „Teologii Politycznej”.

Od 29.03.2018 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki Elis Consulting Sp. z o.o.

Zgodnie z uchwałą podjętą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM S.A. w dniu 28 lutego 2019 r. został powołany na Członka Rady Nadzorczej Selena FM S.A.