Rada nadzorcza

Andrzej Krämer

Andrzej Krämer

Przewodniczący Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Strategii i Innowacji SELENA FM S.A.

Andrzej Krämer to manager wyższego szczebla z ponad 25-letnim doświadczeniem w sprzedaży, operacjach i ogólnym zarządzaniu, obejmującym szeroki zakres rynków w branży grzewczej i sanitarnej. 

Od 1 września 2018 r. pełni funkcję Dyrektora Sprzedaży jako CCO (Chief Commercial Officer) w Logstor A/S z siedzibą w Danii, spółce będącej twórcą pionierskich rozwiązań w dziedzinie ogrzewania zdalaczynnego. Firma tworzy energooszczędne i zrównoważone systemy, zarówno te służące do transportu cieczy i gazów dla ogrzewania i chłodzenia zdalaczynnego oraz sektora przesyłowego, jak i dla branży ropy naftowej i gazu. 

Absolwent Wydziału Inżynierii Sanitarnej Politechniki Warszawskiej. Karierę zawodową zaczynał w 1989 r. od własnej firmy specjalizującej się w usługach hydraulicznych, następnie w 1991 r. rozpoczął pracę w firmie Danfoss.

Przeszedł ścieżkę kariery od Dyrektora Sprzedaży w polskim Danfoss, następnie pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego w Danfoss Plumbing Controls w Szwecji, skąd przeniósł się do Danii, gdzie był Dyrektorem Regionalnym i potem Wiceprezesem Danfoss A/S Hydronic Balancing. Następnie, również w Danii, przeniósł się do Danfoss A/S, Residential Heating, gdzie zajmował funkcję Wiceprezesa. W latach 2017-2018 pełnił funkcję CEO w Marmite Sp. z o.o., będącej czołowym europejskim producentem umywalek, brodzików i wanien wykonanych z materiału Mineral Composite.

Zgodnie z uchwałą podjętą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM S.A. w dniu 28 lutego 2019 r. Andrzej Krämer pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Selena FM SA.