• pdf icon Pobierz
  RB-42-2017-Redemption-of-the-remaining-bonds-acquired-by-the-Issuer
 • pdf icon Pobierz
  RB-42-2017-Wykup-pozostałej-części-obligacji-nabytych-przez-Emitenta
 • pdf icon Pobierz
  RB-43-2017-Redemption-of-another-last-part-of-the-bonds-acquired-by-the-Issuer
 • pdf icon Pobierz
  RB-43-2017-Wykup-pozostałej-ostatniej-części-obligacji-nabytych-przez-Emitenta
 • pdf icon Pobierz
  RB-W-8-2010
 • pdf icon Pobierz
  RB-W-12-2011
 • pdf icon Pobierz
  RB-01_2019-Terminy-przekazywania-raportów-okresowych-w-2019-r
 • pdf icon Pobierz
  RB-1_2018-Rezygnacja-osoby-zarządzającej
 • pdf icon Pobierz
  RB-1_2020-Terminy-przekazywania-raportów-okresowych-w-2020-r.
 • pdf icon Pobierz
  RB-1-2008-–-3.04.2008
 • pdf icon Pobierz
  RB-1-2009-–-12.01.2009
 • pdf icon Pobierz
  RB-1-2009-–-12.01.2009-List-of-information-that-Selena-FM-SA-released-to-the-public-in-2008
 • pdf icon Pobierz
  RB-1-2010
 • pdf icon Pobierz
  RB-1-2010-–-25.01.2010
 • pdf icon Pobierz
  RB-1-2011-–-26.01.2011
 • pdf icon Pobierz
  RB-1-2011-–-26.01.2011-1
 • pdf icon Pobierz
  RB-1-2012-–-16.01.2012
 • pdf icon Pobierz
  RB-1-2012-–-16.01.2012-1
 • pdf icon Pobierz
  RB-1-2013-Dates-of-publication-of-financial-reports-in-2013
 • pdf icon Pobierz
  RB-1-2013-Terminy-przekazywania-raportów-okresowych
 • pdf icon Pobierz
  RB-1-2014-Dates-of-publication-of-financial-reports-in-2014
 • pdf icon Pobierz
  RB-1-2014-Terminy-przekazywania-raportów-okresowych-w-2014-r.
 • pdf icon Pobierz
  RB-1-2015-Dates-of-publication-of-financial-reports-in-2015
 • pdf icon Pobierz
  RB-1-2015-Terminy-przekazywania-raportów-okresowych-w-2015-r.
 • pdf icon Pobierz
  RB-1-2016-Dates-of-publication-of-financial-reports-in-2016
 • pdf icon Pobierz
  RB-1-2016-Terminy-przekazywania-raportów-okresowych-w-2016-r.
 • pdf icon Pobierz
  RB-1-2017-Dates-of-publication-of-financial-reports-in-2017
 • pdf icon Pobierz
  RB-1-2017-Terminy-przekazywania-raportów-okresowych-w-2017-r.
 • pdf icon Pobierz
  RB-1-2018-Resignation-of-Executive-Director
 • pdf icon Pobierz
  RB-1-2018-Rezygnacja-osoby-zarządzającej
 • pdf icon Pobierz
  RB-02_2019-Rozpoczęcie-procesu-negocjacji-warunków-umowy-zmieniającej-umowę-kredytową-z-BGŻ-BNP-Paribas-S.A.
 • pdf icon Pobierz
  RB-2_2018-Sprostowanie-raportów-bieżących-nr-42-i-43_2017
 • pdf icon Pobierz
  RB-2_2020-Establishment-of-a-new-subsidiary-of-Selena-FM-S.A.
 • pdf icon Pobierz
  RB-2_2020-Utworzenie-nowej-spółki-zależnej-od-Selena-FM-S.A.
 • pdf icon Pobierz
  RB-2-2008-–-7.04.2008
 • pdf icon Pobierz
  RB-2-2009-–-13.01.2009
 • pdf icon Pobierz
  RB-2-2009-–-13.01.2009-1
 • pdf icon Pobierz
  RB-2-2010-–-04.03.2010
 • pdf icon Pobierz
  RB-2-2010-–-04.03.2010-1
 • pdf icon Pobierz
  RB-2-2011-–-26.01.2011
 • pdf icon Pobierz
  RB-2-2011-–-26.01.2011-1
 • pdf icon Pobierz
  RB-2-2013-List-of-information-that-Selena-FM-S.A.-released-to-the-public-in-2012
 • pdf icon Pobierz
  RB-2-2013-Wykaz-informacji-przekazanych-przez-Selena-FM-S.A.-do-wiadomości-publicznej
 • pdf icon Pobierz
  RB-2-2014-Conclusion-of-credit-agreements
 • pdf icon Pobierz
  RB-2-2014-Zawarcie-umów-kredytowych
 • pdf icon Pobierz
  RB-2-2015-Convening-Selena-FM-SA-EGM
 • pdf icon Pobierz
  RB-2-2015-Zwołanie-NWZA-Selena-FM-S.A.
 • pdf icon Pobierz
  RB-2-2016-Wykaz-informacji-przekazanych-przez-Selena-FM-S.A.-do-publicznej-wiadomości-w-2015-roku
 • pdf icon Pobierz
  RB-2-2017-Change-of-role-in-the-Company’s-Management-Board
 • pdf icon Pobierz
  RB-2-2017-Zmiana-funkcji-w-Zarządzie-Spółki
 • pdf icon Pobierz
  RB-2-2018-Correction-to-Current-Reports
 • pdf icon Pobierz
  RB-2-2018-Sprostowanie-raportów-bieżących-nr-42-i-43-2017
 • pdf icon Pobierz
  RB-3_2018-terminy-przekazywania-raportów-okresowych-w-2018-r
 • pdf icon Pobierz
  RB-3_2020-Commencing-the-process-of-negotiations-on-the-conditions-of-an-annex-to-the-agreement
 • pdf icon Pobierz
  RB-3_2020-Rozpoczęcie-procesu-negocjacji-warunków-aneksu-do-umowy
 • pdf icon Pobierz
  RB-3-2008-–-15.04.2008
 • pdf icon Pobierz
  RB-3-2009-–-18.02.2009
 • pdf icon Pobierz
  RB-3-2010-–-12.03.2010
 • pdf icon Pobierz
  RB-3-2010-–-12.03.2010-1
 • pdf icon Pobierz
  RB-3-2011-–-4-marca-2011-roku
 • pdf icon Pobierz
  RB-3-2011-–-4-March-2011
 • pdf icon Pobierz
  RB-3-2012-–-31.01.2012
 • pdf icon Pobierz
  RB-3-2012-–-31.01.2012-1
 • pdf icon Pobierz
  RB-3-2013-Rekomendacja-zarządu-i-rady-nadzorczej-w-sprawie-wypłaty-dywidendy-za-2012-r.
 • pdf icon Pobierz
  RB-3-2013-The-Management-Board’s-and-the-Supervisory-Boards-recommendation-on-dividend-payment-for-2012.
 • pdf icon Pobierz
  RB-3-2014-Resignation-of-Management-Board-Member
 • pdf icon Pobierz
  RB-3-2014-Rezygnacja-osoby-zarządzającej
 • pdf icon Pobierz
  RB-3-2015-Projekty-uchwał-na-NWZA-Selena-FM-S.A.
 • pdf icon Pobierz
  RB-3-2015-Selena-FM-SA-EGM-draft-resolutions
 • pdf icon Pobierz
  RB-3-2016-Zwołanie-ZWZA-Selena-FM
 • pdf icon Pobierz
  RB-3-2017-Effective-conclusion-of-a-credit-agreement
 • pdf icon Pobierz
  RB-3-2017-Podpisanie-umowy-kredytowej-z-PKO-BP
 • pdf icon Pobierz
  RB-3-2018-Dates-of-publication-of-financial-reports-in-2018
 • pdf icon Pobierz
  RB-3-2018-terminy-przekazywania-raportów-okresowych-w-2018-r
 • pdf icon Pobierz
  RB-4_2018-Powierzenie-obowiązków-Prezesa-Zarządu
 • pdf icon Pobierz
  RB-4_2019-Zwołanie-NWZA-Selena-FM-S.A.
 • pdf icon Pobierz
  RB-4_2020-Zmiana-terminu-publikacji-jednostkowego-i-skonsolidowanego-raportu-rocznego-za-2019-rok
 • pdf icon Pobierz
  RB-4-2008-–-16.04.2008
 • pdf icon Pobierz
  RB-4-2009-–-25.02.2009
 • pdf icon Pobierz
  RB-4-2010-–-30.04.2010
 • pdf icon Pobierz
  RB-4-2010-–-30.04.2010-1
 • pdf icon Pobierz
  RB-4-2011-–-30.03.2011
 • pdf icon Pobierz
  RB-4-2011-–-30.03.2011-1
 • pdf icon Pobierz
  RB-4-2012-–-08.02.2012
 • pdf icon Pobierz
  RB-4-2012-–-31.01.2012
 • pdf icon Pobierz
  RB-4-2013-Convening-the-Annual-General-Meeting-of-Selena-FM-S.A.-on-18-June-2013
 • pdf icon Pobierz
  RB-4-2013-Zwołanie-ZWZA-Selena-FM-S.A.-na-18-czerwca-2013-r.
 • pdf icon Pobierz
  RB-4-2014-Appointment-of-Management-Board-members-for-a-new-term
 • pdf icon Pobierz
  RB-4-2014-Powołanie-członków-zarządu-na-nową-kadencję
 • pdf icon Pobierz
  RB-4-2015-List-of-reports-released-to-the-public-in-2014
 • pdf icon Pobierz
  RB-4-2015-Wykaz-informacji-przekazanych-przez-Spółkę-do-publicznej-wiadomości-w-2014-r.
 • pdf icon Pobierz
  RB-4-2016-Rekomendacja-Zarządu-i-Rady-Nadzorczej-w-sprawie-dywidendy
 • pdf icon Pobierz
  RB-4-2017-Appointment-of-a-Management-Board-Member
 • pdf icon Pobierz
  RB-4-2017-Powołanie-osoby-zarządzającej
 • pdf icon Pobierz
  RB-4-2018-Appointment-of-acting-Management-Board-President
 • pdf icon Pobierz
  RB-4-2018-Powierzenie-obowiązków-Prezesa-Zarządu
 • pdf icon Pobierz
  RB-5_2018-Wybór-biegłego-rewidenta
 • pdf icon Pobierz
  RB-5_2019-Projekty-uchwał-na-NWZA-Selena-FM-S.A.
 • pdf icon Pobierz
  RB-5_2020-Zawarcie-aneksu-do-umowy-linii-na-gwarancje-i-akredytywy-dla-spółek-zagranicznych-z-Grupy-Kapitałowej-Selena-pomiędzy-Selena-FM-S.A.-a-Credit-Agricole-Bank-Polska-S.A
 • pdf icon Pobierz
  RB-5-2008-–-16.04.2008
 • pdf icon Pobierz
  RB-5-2009-–-27.02.2009
 • pdf icon Pobierz
  RB-5-2010-–-4.05.2010
 • pdf icon Pobierz
  RB-5-2010-–-4.05.2010-1
 • pdf icon Pobierz
  RB-5-2011-–-29.04.2011
 • pdf icon Pobierz
  RB-5-2011-–-29.04.2011-1
 • pdf icon Pobierz
  RB-5-2012-–-08.02.2012
 • pdf icon Pobierz
  RB-5-2012-–-08.02.2012-1
 • pdf icon Pobierz
  RB-5-2012-–-09.02.2012
 • pdf icon Pobierz
  RB-5-2013-Draft-resolutions-of-the-Annual-General-Meeting-of-Shareholders-of-Selena-FM-S.A.-convened-on-18-June-2013
 • pdf icon Pobierz
  RB-5-2013-Projekty-uchwał-na-ZWZA-18-czerwca-2013
 • pdf icon Pobierz
  RB-5-2014-List-of-reports-released-in-2013
 • pdf icon Pobierz
  RB-5-2014-Wykaz-informacji-przekazanych-przez-Spółkę-do-publicznej-wiadomości-w-2013-r.
 • pdf icon Pobierz
  RB-5-2015-Sale-of-Company’s-shares-by-Management-Board-member
 • pdf icon Pobierz
  RB-5-2015-Zbycie-akcji-spółki-przez-osobę-zarządzającą
 • pdf icon Pobierz
  RB-5-2016-Projekty-uchwał-na-ZWZA-Selena-FM-SA
 • pdf icon Pobierz
  RB-5-2017-Agreements-signed-by-a-subsidiary
 • pdf icon Pobierz
  RB-5-2017-Podpisanie-umów-przez-podmiot-zależny
 • pdf icon Pobierz
  RB-5-2018-Selection-of-auditor
 • pdf icon Pobierz
  RB-5-2018-Wybór-biegłego-rewidenta
 • pdf icon Pobierz
  RB-6_2018-Zwołanie-ZWZA-Selena-FM
 • pdf icon Pobierz
  RB-6_2020-Wpływ-pandemii-COVID-19-na-działalność-Grupy-Kapitałowej-Selena-FM-S.A
 • pdf icon Pobierz
  RB-6-2008-–-17.04.2008
 • pdf icon Pobierz
  RB-6-2009-–-11.03.2009
 • pdf icon Pobierz
  RB-6-2010-–-14.05.2010
 • pdf icon Pobierz
  RB-6-2010-–-14.06.2010
 • pdf icon Pobierz
  RB-6-2011-–-5.05.2011
 • pdf icon Pobierz
  RB-6-2011-–-5.05.2011-1
 • pdf icon Pobierz
  RB-6-2013-Supervisory-Board’s-decision-on-the-auditor-choice
 • pdf icon Pobierz
  RB-6-2013-Wybór-audytora
 • pdf icon Pobierz
  RB-6-2014-Disposal-of-shares-by-Management-Board-member
 • pdf icon Pobierz
  RB-6-2014-Zbycie-akcji-spółki-przez-osobę-zarządzającą
 • pdf icon Pobierz
  RB-6-2016-Zawarcie-znaczącej-umowy
 • pdf icon Pobierz
  RB-6-2017-Decyzja-Emitenta-co-do-nabycia-udziałów-w-Uniflex-S.p.A-–-opóźniona-informacja-poufna
 • pdf icon Pobierz
  RB-6-2017-Issuers-decision-to-acquire-shares-of-Uniflex-S.p.A-–-delayed-inside-information
 • pdf icon Pobierz
  RB-6-2018-Zwołanie-ZWZA-Selena-FM
 • pdf icon Pobierz
  RB-7_2018-Projekty-uchwał-na-ZWZA-Selena-FM-S.A.-zwołane-na-dzień-14-czerwca-2018-r.
 • pdf icon Pobierz
  RB-7_2019-Rezygnacja-osoby-nadzorującej
 • pdf icon Pobierz
  RB-7_2020-Zmiany-w-składzie-Zarządu-Selena-FM-S.A.
 • pdf icon Pobierz
  RB-7-2008-–-17.04.2008
 • pdf icon Pobierz
  RB-7-2009-–-30.04.2009
 • pdf icon Pobierz
  RB-7-2010-–-14.05.2010
 • pdf icon Pobierz
  RB-7-2010-–-14.06.2010
 • pdf icon Pobierz
  RB-7-2011-–-6.05.2011
 • pdf icon Pobierz
  RB-7-2011-–-6.05.2011-1
 • pdf icon Pobierz
  RB-7-2012-–-13.03.2012
 • pdf icon Pobierz
  RB-7-2012-–-13.03.2012-1
 • pdf icon Pobierz
  RB-7-2014-Recommendation-on-dividend-payment
 • pdf icon Pobierz
  RB-7-2014-Rekomendacja-Zarządu-w-sprawie-dywidendy
 • pdf icon Pobierz
  RB-7-2015-Resolutions-adopted-by-Selena-FM-SA-EGMU-on-20-04-2015
 • pdf icon Pobierz
  RB-7-2015-Uchwały-podjęte-przez-NWZA-Selena-FM-S.A.-w-dniu-20-kwietnia-2015-r.
 • pdf icon Pobierz
  RB-7-2016-Wprowadzenie-na-żądanie-akcjonariusza-zmian-do-porządku-obrad-ZWZ-wraz-projektami-uchwał
 • pdf icon Pobierz
  RB-7-2018-Projekty-uchwał-na-ZWZA-Selena-FM-S.A.-zwołane-na-dzień-14-czerwca-2018-r.
 • pdf icon Pobierz
  RB-08_2019-Resolutions-adopted-by-the-Extraordinary-General-Meeting-of-Shareholders-of-Selena-FM-S.A.-on-28-February-2019
 • pdf icon Pobierz
  RB-8_2018-Rekomendacja-Zarządu-Selena-FM-SA-w-sprawie-dywidendy
 • pdf icon Pobierz
  RB-8_2019-Uchwały-podjęte-przez-NWZA-Selena-FM-SA-w-dniu-28-lutego-2019
 • pdf icon Pobierz
  RB-8_2020-Zwołanie-ZWZA-Selena-FM-S.A.
 • pdf icon Pobierz
  RB-8-10-2010
 • pdf icon Pobierz
  RB-8-2008-–-25.04.2008
 • pdf icon Pobierz
  RB-8-2009-–-19.05.2009
 • pdf icon Pobierz
  RB-8-2009-–-19.05.2009-1
 • pdf icon Pobierz
  RB-8-2010-Brief-Assessment-of-Performance-of-Selena-FM-S.A.-in-2009
 • pdf icon Pobierz
  RB-8-2011-–-6.05.2011
 • pdf icon Pobierz
  RB-8-2011-–-6.05.2011-1
 • pdf icon Pobierz
  RB-8-2012-–-14.03.2012
 • pdf icon Pobierz
  RB-8-2012-–-14.03.2012-1
 • pdf icon Pobierz
  RB-8-2013-Decision-on-a-dividend-payment-to-the-shareholders-of-Selena-FM-SA
 • pdf icon Pobierz
  RB-8-2013-Wypłata-dywidendy-za-2012-r.
 • pdf icon Pobierz
  RB-8-2014-Convening-AGM-in-2014
 • pdf icon Pobierz
  RB-8-2014-Zwołanie-ZWZA-Selena-FM-S.A.
 • pdf icon Pobierz
  RB-8-2015-List-of-shareholders-holding-at-least-5-per-cent-cotes-at-EGM
 • pdf icon Pobierz
  RB-8-2015-Wykaz-akcjonariuszy-Selena-FM-S.A.-posiadających-co-najmniej-5-głosów-na-NWZA-Spółki-w-dniu-20-kwietnia-2015-r.
 • pdf icon Pobierz
  RB-8-2016-Wybór-biegłego-rewidenta
 • pdf icon Pobierz
  RB-8-2017-Acquisition-of-shares-in-Uniflex-S.p.-A
 • pdf icon Pobierz
  RB-8-2017-Nabycie-udziałów-w-Uniflex-S.p.-A
 • pdf icon Pobierz
  RB-8-2018-Rekomendacja-Zarządu-Selena-FM-SA-w-sprawie-dywidendy
 • pdf icon Pobierz
  RB-9_2018-Rekomendacja-Rady-Nadzorczej-Selena-FM-SA-w-sprawie-dywidendy
 • pdf icon Pobierz
  RB-9_2019-Changes-in-the-Supervisory-Board
 • pdf icon Pobierz
  RB-9_2019-Zmiany-w-składzie-Rady-Nadzorczej
 • pdf icon Pobierz
  RB-9_2020-Projekty-uchwał-na-Zwyczajne-Walne-Zgromadzenie-Akcjonariuszy-Selena-FM-S.A.-zwołane-na-dzień-10-czerwca-2020-roku
 • pdf icon Pobierz
  RB-9-2009-–-22.05.2008
 • pdf icon Pobierz
  RB-9-2009-–-22.05.2008-1
 • pdf icon Pobierz
  RB-9-2010-–-8.06.2010
 • pdf icon Pobierz
  RB-9-2010-–-8.06.2010-1
 • pdf icon Pobierz
  RB-9-2012-–-15.03.2012
 • pdf icon Pobierz
  RB-9-2012-–-15.03.2012-1
 • pdf icon Pobierz
  RB-9-2013-Uchwały-podjęte-przez-WZA-Selena-FM-S.A.
 • pdf icon Pobierz
  RB-9-2014-Draft-resolution-for-Selena-FM-SA-AGM-in-2014
 • pdf icon Pobierz
  RB-9-2014-Projekty-uchwał-na-ZWZA-Selena-FM-S.A.
 • pdf icon Pobierz
  RB-9-2015-Appointment-of-new-a-member-of-supervisory-board
 • pdf icon Pobierz
  RB-9-2015-Powołanie-nowego-członka-Rady-Nadzorczej
 • pdf icon Pobierz
  RB-9-2017-Changed-dates-of-publication-of-financial-reports
 • pdf icon Pobierz
  RB-9-2017-Zmiana-terminów-publikacji-raportów-okresowych
 • pdf icon Pobierz
  RB-9-2018-Rekomendacja-Rady-Nadzorczej-Selena-FM-SA-w-sprawie-dywidendy
 • pdf icon Pobierz
  RB-10_2019-List-of-shareholders-of-Selena-FM-S.A.-holding-at-least-5-votes-at-the-Company’s-Extraordinary-General-Meeting-of-Shareholders-held-on-28-February-2019
 • pdf icon Pobierz
  RB-10_2019-Wykaz-akcjonariuszy-Selena-FM-S.A.-posiadających-co-najmniej-5-głosów-na-NWZA-Spółki-w-dniu-28-lutego-2019-r.
 • pdf icon Pobierz
  RB-10_2020-Rekomendacja-Zarządu-Selena-FM-SA-w-sprawie-dywidendy
 • pdf icon Pobierz
  RB-10-2008-–-05.05.2008
 • pdf icon Pobierz
  RB-10-2009-–-3.06.2009
 • pdf icon Pobierz
  RB-10-2009-–-3.06.2009-1
 • pdf icon Pobierz
  RB-10-2009-–-11.06.2010
 • pdf icon Pobierz
  RB-10-2009-–-11.06.2010-1
 • pdf icon Pobierz
  RB-10-2011-–-26.05.2011
 • pdf icon Pobierz
  RB-10-2011-–-26.05.2011-1
 • pdf icon Pobierz
  RB-10-2012-–-19.03.2012
 • pdf icon Pobierz
  RB-10-2012-–-19.03.2012-1
 • pdf icon Pobierz
  RB-10-2013-Shareholders-of-Selena-FM-S.A.-holding-at-least-5-voting-power-in-the-Company-at-the-AGM-on-18-June-2013
 • pdf icon Pobierz
  RB-10-2013-Wykaz-akcjonariuszy
 • pdf icon Pobierz
  RB-10-2014-Proponowane-zmiany-w-statucie-Selena-FM-S.A.
 • pdf icon Pobierz
  RB-10-2014-Proposed-changes-to-the-Statutes
 • pdf icon Pobierz
  RB-10-2015-Management-Board-recommendation-on-dividend-payout
 • pdf icon Pobierz
  RB-10-2015-Rekomendacja-Zarządu-w-sprawie-dywidendy
 • pdf icon Pobierz
  RB-10-2016-Wypłata-dywidendy-za-2015-r.
 • pdf icon Pobierz
  RB-10-2017-A-subsidiary-starts-the-process-of-concluding-a-loan-agreement-with-ROSBANK
 • pdf icon Pobierz
  RB-10-2017-Rozpoczęcie-procesu-zawarcia-umowy-kredytowej-z-bankiem-ROSBANK
 • pdf icon Pobierz
  RB-11_2018-Resolutions-adopted-by-the-Annual-General-Meeting-of-Shareholders-of-Selena-FM-S.A.-on-14-June-2018
 • pdf icon Pobierz
  RB-11_2018-Uchwały-podjęte-przez-WZA-Selena-FM-SA-w-dniu-14-06-2018
 • pdf icon Pobierz
  RB-11_2019-Changes-in-the-membership-of-the-Management-Board-of-Selena-FM-S.A.-2
 • pdf icon Pobierz
  RB-11_2019-Zmiany-w-składzie-Zarządu-Selena-FM-S.A.
 • pdf icon Pobierz
  RB-11_2020-Korekta-oczywistej-omyłki-pisarskiej-w-sprawozdaniach-skonsolidowanych-za-2019-rok
 • pdf icon Pobierz
  RB-11-2008-–-05.05.2008
 • pdf icon Pobierz
  RB-11-2009-–-3.06.2009
 • pdf icon Pobierz
  RB-11-2009-–-3.06.2009-1
 • pdf icon Pobierz
  RB-11-2010-–-11.06.2010
 • pdf icon Pobierz
  RB-11-2010-–-11.06.2010-1
 • pdf icon Pobierz
  RB-11-2011
 • pdf icon Pobierz
  RB-11-2012-–-18.04.2012
 • pdf icon Pobierz
  RB-11-2012-Zmiana-terminu-przekazania-raportów-rocznych-za-2011-r.
 • pdf icon Pobierz
  RB-11-2013-Supervisory-Boards-consent-to-the-sale-of-the-Companys-registered-shares
 • pdf icon Pobierz
  RB-11-2013-Zgoda-RN-na-zbycie-akcji-imiennych-Spółki
 • pdf icon Pobierz
  RB-11-2014-Selection-of-auditor
 • pdf icon Pobierz
  RB-11-2014-Wybór-biegłego-rewidenta
 • pdf icon Pobierz
  RB-11-2015-Convening-Selena-FM-SA-AGM
 • pdf icon Pobierz
  RB-11-2015-Zwołanie-ZWZA-Selena-FM-S.A.
 • pdf icon Pobierz
  RB-11-2016-Uchwały-podjęte-przez-WZA-Selena-FM-SA-w-dniu-14-czerwca-2016-r.
 • pdf icon Pobierz
  RB-11-2017-Convening-the-Annual-General-Meeting-of-Selena-FM-S.A.-on-23-June-2017
 • pdf icon Pobierz
  RB-11-2017-Uchwały-podjęte-przez-WZA-Selena-FM-SA-w-dniu-14-06-2018
 • pdf icon Pobierz
  RB-11-2017-Uchwały-podjęte-przez-WZA-Selena-FM-SA-w-dniu-14-06-2018-1
 • pdf icon Pobierz
  RB-11-2017-Zwołanie-ZWZA-Selena-FM-S.A.
 • pdf icon Pobierz
  RB-12_2018-Decision-on-dividend-payout-to-the-shareholders-of-Selena-FM-S.A.
 • pdf icon Pobierz
  RB-12_2018-Wypłata-dywidendy-za-2017-r
 • pdf icon Pobierz
  RB-12_2019-Szacunkowe-wyniki-finansowe-Selena-FM-SA-za-rok-2018
 • pdf icon Pobierz
  RB-12_2020-Informacja-uzupełniająca-sprawozdania-skonsolidowane-za-2019-rok-i-sprawozdania-jednostkowe-za-2019-rok
 • pdf icon Pobierz
  RB-12-2008-–-13.05.2008
 • pdf icon Pobierz
  RB-12-2009-–-15.06.2009
 • pdf icon Pobierz
  RB-12-2009-–-15.06.2009-1
 • pdf icon Pobierz
  RB-12-2010
 • pdf icon Pobierz
  RB-12-2010-–-01.07.2010
 • pdf icon Pobierz
  RB-12-2011-–-01.06.2011
 • pdf icon Pobierz
  RB-12-2012-–-27.04.2012
 • pdf icon Pobierz
  RB-12-2012-Wykaz-informacji-przekazanych-przez-Selena-FM-S.A.-do-publicznej-wiadomości-w-2011-r.
 • pdf icon Pobierz
  RB-12-2013-Informacja-o-transakcji
 • pdf icon Pobierz
  RB-12-2013-Information-on-a-transaction-by-a-person-with-access-to-inside-information
 • pdf icon Pobierz
  RB-12-2015-Draft-resolutions-for-Selena-FM-SA-AGM
 • pdf icon Pobierz
  RB-12-2015-Projekty-uchwał-na-ZWZA-Selena-FM-S.A.
 • pdf icon Pobierz
  RB-12-2016-Changes-in-the-Statutes-of-Selena-FM-S.A.
 • pdf icon Pobierz
  RB-12-2016-Uchwalone-zmiany-w-statucie-Selena-FM-SA
 • pdf icon Pobierz
  RB-12-2017-Recommendation-of-the-Management-Board-of-Selena-FM-SA-on-dividend-payment
 • pdf icon Pobierz
  RB-12-2017-Rekomendacja-Zarządu-Selena-FM-SA-w-sprawie-dywidendy
 • pdf icon Pobierz
  RB-12-2018-Wypłata-dywidendy-za-2017-r
 • pdf icon Pobierz
  RB-13_2018-Appointment-of-the-Supervisory-Board-of-Selena-FM-SELENA-FM-S.A.-for-a-new-term-of-office
 • pdf icon Pobierz
  RB-13_2018-Powołanie-Rady-Nadzorczej-na-nową-kadencję
 • pdf icon Pobierz
  RB-13_2018-Powołanie-Rady-Nadzorczej-na-nową-kadencję-1
 • pdf icon Pobierz
  RB-13_2019-Szacunkowe-skonsolidowane-wyniki-finansowe-Grupy-Kapitałowej-Selena-FM-S.A.-za-rok-2018
 • pdf icon Pobierz
  RB-13_2020-Rekomendacja-Rady-Nadzorczej-Selena-FM-SA-w-sprawie-podziału-zysku-za-2019-r.
 • pdf icon Pobierz
  RB-13_k_2018-Powołanie-Rady-Nadzorczej-Selena-FM-S.A.-na-nową-kadencję-–-korekta
 • pdf icon Pobierz
  RB-13_k_2019-Sprostowanie-oczywistej-pomyłki-pisarskiej-do-raportu-bieżącego-nr-13_2019
 • pdf icon Pobierz
  RB-13-2008-–-13.05.2008
 • pdf icon Pobierz
  RB-13-2010-–-18.08.2010
 • pdf icon Pobierz
  RB-13-2010-–-18.08.2010-1
 • pdf icon Pobierz
  RB-13-2011
 • pdf icon Pobierz
  RB-13-2011-–-01.06.2011
 • pdf icon Pobierz
  RB-13-2012-–-24.05.2012
 • pdf icon Pobierz
  RB-13-2012-Zwołanie-Zwyczajnego-Walnego-Zgromadzenia-Akcjonariuszy-Selena-FM-S.A.-na-dzien-19-czerwca-2012-r.
 • pdf icon Pobierz
  RB-13-2013-Notifications-received-from-Shareholders-on-share-changes-in-the-total-number-of-votes-in-SELENA-FM-S.A.
 • pdf icon Pobierz
  RB-13-2013-Zawiadomienie-akcjonariuszy
 • pdf icon Pobierz
  RB-13-2014-Payment-of-dividend-for-2013
 • pdf icon Pobierz
  RB-13-2014-Wypłata-dywidendy-za-2013-r.
 • pdf icon Pobierz
  RB-13-2016-Powołanie-nowych-członków-Rady-Nadzorczej-Selena-FM-SA
 • pdf icon Pobierz
  RB-13-2017-Draft-resolutions-of-the-Annual-General-Meeting-of-Shareholders-of-Selena-FM-S.A.-convened-on-23-June-2017
 • pdf icon Pobierz
  RB-13-2017-Projekty-uchwał-na-ZWZA-Selena-FM-S.A.-zwołane-na-dzień-23-czerwca-2017-r.
 • pdf icon Pobierz
  RB-13-2018-Powołanie-Rady-Nadzorczej-na-nową-kadencję
 • pdf icon Pobierz
  RB-14.2012-–-24.05.2012
 • pdf icon Pobierz
  RB-14_2018-List-of-shareholders-of-Selena-FM-S.A.-holding-at-least-5-votes-at-the-Company’s-Annual-General-Meeting-of-Shareholders-held-on-14-June-2018
 • pdf icon Pobierz
  RB-14_2018-List-of-shareholders-of-Selena-FM-S.A.-holding-at-least-5-votes-at-the-Company’s-Annual-General-Meeting-of-Shareholders-held-on-14-June-2018-1
 • pdf icon Pobierz
  RB-14_2018-Wykaz-akcjonariuszy-posiadających-powyżej-5-głosów-na-WZA-Spółki
 • pdf icon Pobierz
  RB-14_2019-Porozumienie-o-rozwiązaniu-umowy-kredytowej-przez-Selena-FM-SA
 • pdf icon Pobierz
  RB-14_2020-Zmiana-terminu-publikacji-rozszerzonego-raportu-skonsolidowanego-za-I-kwartał-2020-roku
 • pdf icon Pobierz
  RB-14-2008-–-16.05.2008
 • pdf icon Pobierz
  RB-14-2009-–-23.06.2009
 • pdf icon Pobierz
  RB-14-2009-–-23.06.2009-1
 • pdf icon Pobierz
  RB-14-2010-–-17.11.2010
 • pdf icon Pobierz
  RB-14-2010-–-17.11.2010-1
 • pdf icon Pobierz
  RB-14-2011-–-7.06.2011
 • pdf icon Pobierz
  RB-14-2011-–-7.06.2011-1
 • pdf icon Pobierz
  RB-14-2012-Projekty-uchwał-na-Zwyczajne-Walne-Zgromadzenie-Akcjonariuszy-Selena-FM-S.A.-zwołane-na-dzień-19-czerwca-2012-r.
 • pdf icon Pobierz
  RB-14-2013-Conclusion-of-an-annex-to-the-credit-agreement
 • pdf icon Pobierz
  RB-14-2013-Zawarcie-znaczącej-umowy
 • pdf icon Pobierz
  RB-14-2014-Resolutions-adopted-by-AGM-09062014
 • pdf icon Pobierz
  RB-14-2014-Uchwały-podjęte-przez-WZA-Selena-FM-S.A.-w-dniu-09.06.2014-r.
 • pdf icon Pobierz
  RB-14-2015-Zawarcie-umowy-kredytowej
 • pdf icon Pobierz
  RB-14-2016-Wykaz-akcjonariuszy-posiadających-powyżej-5-głosów-na-WZA-Spółki
 • pdf icon Pobierz
  RB-14-2017-Resignation-of-a-Supervisory-Board-member
 • pdf icon Pobierz
  RB-14-2017-Rezygnacja-osoby-nadzorującej
 • pdf icon Pobierz
  RB-14-2018-Wykaz-akcjonariuszy-posiadających-powyżej-5-głosów-na-WZA-Spółki
 • pdf icon Pobierz
  RB-15.2012-–-4.06.2012-Appointment-of-a-Management-Board-member
 • pdf icon Pobierz
  RB-15_2018-Powołanie-członków-zarządu-na-nowa-kadencję-
 • pdf icon Pobierz
  RB-15_2018-Powołanie-członków-zarządu-na-nowa-kadencję-1-1
 • pdf icon Pobierz
  RB-15_2018-Powołanie-członków-zarządu-na-nowa-kadencję-1-2
 • pdf icon Pobierz
  RB-15_2019-Zawarcie-umowy-z-bankiem-Credit-Agricole
 • pdf icon Pobierz
  RB-15_2020-Uchwały-podjęte-przez-ZWZA-Selena-FM-S.A.-w-dniu-10-czerwca-2020-r.
 • pdf icon Pobierz
  RB-15_k_2018-Powołanie-Członków-Zarządu-na-nową-kadencję-korekta
 • pdf icon Pobierz
  RB-15-2008-–-06.06.2008
 • pdf icon Pobierz
  RB-15-2009-–-23.06.2009
 • pdf icon Pobierz
  RB-15-2009-–-23.06.2009-1
 • pdf icon Pobierz
  RB-15-2010-–-03.12.2010
 • pdf icon Pobierz
  RB-15-2010-–-03.12.2010-1
 • pdf icon Pobierz
  RB-15-2011-–-17.06.2011
 • pdf icon Pobierz
  RB-15-2011-–-17.06.2011-1
 • pdf icon Pobierz
  RB-15-2012-Powołanie-osoby-zarządzającej
 • pdf icon Pobierz
  RB-15-2013-Bankruptcy-petition-filed-by-the-subsidiary
 • pdf icon Pobierz
  RB-15-2013-Złożenie-wniosku-o-upadłość-spółki-zależnej
 • pdf icon Pobierz
  RB-15-2014-Changes-in-statutes-approved-by-AGM
 • pdf icon Pobierz
  RB-15-2014-Uchwalone-zmiany-w-statucie-Selena-FM-S.A.
 • pdf icon Pobierz
  RB-15-2015-Decision-on-a-dividend-payment-to-the-shareholders-of-Selena-FM
 • pdf icon Pobierz
  RB-15-2015-Wypłata-dywidendy-za-2014-r.
 • pdf icon Pobierz
  RB-15-2016-Anulowanie-kredytu-z-EBRD
 • pdf icon Pobierz
  RB-15-2017-Recommendation-of-the-Supervisory-Board-of-Selena-FM-SA-on-dividend-payment
 • pdf icon Pobierz
  RB-15-2017-Rekomendacja-Rady-Nadzorczej-Selena-FM-SA-w-sprawie-dywidendy
 • pdf icon Pobierz
  RB-15-2018-Powołanie-członków-zarządu-na-nowa-kadencję
 • pdf icon Pobierz
  RB-16.2011-–-6.06.2012
 • pdf icon Pobierz
  RB-16_2018-Rozpoczęcie-procesu-aktualizacji-umów-kredytowych
 • pdf icon Pobierz
  RB-16_2018-Rozpoczęcie-procesu-aktualizacji-umów-kredytowych-1
 • pdf icon Pobierz
  RB-16_2018-Rozpoczęcie-procesu-aktualizacji-umów-kredytowych-2
 • pdf icon Pobierz
  RB-16_2018-Rozpoczęcie-procesu-aktualizacji-umów-kredytowych-3
 • pdf icon Pobierz
  RB-16_2018-Starting-the-process-of-negotiating-the-terms-of-agreements-amending-the-credit-agreements-signed-with-PKO-Bank-Polski-S.A.-ING-Bank-Śląski-S.A.-and-Raiffeisen-Bank-Polska-S.A.
 • pdf icon Pobierz
  RB-16_2018-Starting-the-process-of-negotiating-the-terms-of-agreements-amending-the-credit-agreements-signed-with-PKO-Bank-Polski-S.A.-ING-Bank-Śląski-S.A.-and-Raiffeisen-Bank-Polska-S.A.-1
 • pdf icon Pobierz
  RB-16_2019-Zwołanie-ZWZA-Selena-FM-S.A.
 • pdf icon Pobierz
  RB-16_2020-Wykaz-akcjonariuszy-Selena-FM-S.A.-posiadających-co-najmniej-5-głosów-na-ZWZA-Spółki-w-dniu-10-czerwca-2020-r.
 • pdf icon Pobierz
  RB-16-2009-–-02.07.2009
 • pdf icon Pobierz
  RB-16-2009-–-03.07.2009
 • pdf icon Pobierz
  RB-16-2010-–-03.12.2010
 • pdf icon Pobierz
  RB-16-2010-–-03.12.2010-1
 • pdf icon Pobierz
  RB-16-2011-–-6.06.2012
 • pdf icon Pobierz
  RB-16-2011-–-17.06.2011
 • pdf icon Pobierz
  RB-16-2011-–-17.06.2011-1
 • pdf icon Pobierz
  RB-16-2014-Shareholders-holding-5-per-cent-voting-power
 • pdf icon Pobierz
  RB-16-2014-Wykaz-akcjonariuszy-posiadających-powyżej-5-głosów-na-WZA-Spółki
 • pdf icon Pobierz
  RB-16-2015-Resolutions-adopted-by-the-Annual-General-Meeting-of-Shareholders-of-Selena-FM-S.A.-on-29-May-2015
 • pdf icon Pobierz
  RB-16-2015-Uchwały-podjęte-przez-WZA-Selena-FM-SA-w-dniu-29-maja-2015-r.
 • pdf icon Pobierz
  RB-16-2016-Przyjęcie-ISR-Selena-FM-S.A.
 • pdf icon Pobierz
  RB-16-2017-A-subsidiary-signs-a-loan-agreement-with-ROSBANK
 • pdf icon Pobierz
  RB-16-2017-Zawarcie-umowy-kredytowej-z-bankiem
 • pdf icon Pobierz
  RB-17_2018-Zawarcie-aneksu-do-umowy-kredytowej-z-PKO-Bankiem-Polskim-S.A.
 • pdf icon Pobierz
  RB-17_2018-Zawarcie-aneksu-do-umowy-kredytowej-z-PKO-Bankiem-Polskim-S.A.-1
 • pdf icon Pobierz
  RB-17_2018-Zawarcie-aneksu-do-umowy-kredytowej-z-PKO-Bankiem-Polskim-S.A.-2
 • pdf icon Pobierz
  RB-17_2019-Projekty-uchwał-na-Zwyczajne-Walne-Zgromadzenie-Akcjonariuszy-Selena-FM-S.A.-zwołane-na-dzień-27-maja-2019-roku
 • pdf icon Pobierz
  RB-17_2020-Zawarcie-umowy-kredytowej-przez-podmiot-zależny
 • pdf icon Pobierz
  RB-17-2008-–-09.06.2008
 • pdf icon Pobierz
  RB-17-2009-–-28.07.2009
 • pdf icon Pobierz
  RB-17-2009-–-28.07.2009-1
 • pdf icon Pobierz
  RB-17-2010-–-23.12.2010
 • pdf icon Pobierz
  RB-17-2010-–-23.12.2010-1
 • pdf icon Pobierz
  RB-17-2011
 • pdf icon Pobierz
  RB-17-2011-–-5.07.2011
 • pdf icon Pobierz
  RB-17-2014-Appointment-of-new-members-of-supervisory-board
 • pdf icon Pobierz
  RB-17-2014-Powołanie-nowych-członków-Rady-Nadzorczej
 • pdf icon Pobierz
  RB-17-2015-Changes-in-the-Statutes-of-Selena-FM-S.A.-approved-by-the-General-Meeting
 • pdf icon Pobierz
  RB-17-2015-Uchwalone-zmiany-w-statucie-Selena-FM-SA
 • pdf icon Pobierz
  RB-17-2016-Notice-received-from-a-shareholder-about-exceeding-5-shares-in-a-general-voting-power-in-Selena-FM-S.A.
 • pdf icon Pobierz
  RB-17-2016-Zawiadomienie-akcjonariusza-Selena-FM-S.A.-o-przekroczeniu-progu-5-udziałów-w-ogólnej-liczbie-głosów
 • pdf icon Pobierz
  RB-17-2017-Establishment-of-collateral-for-the-loan-agreement-with-ROSBANK
 • pdf icon Pobierz
  RB-17-2017-Ustanowienie-zabezpieczenia-umowy-kredytowej-z-bankiem
 • pdf icon Pobierz
  RB-18_2018-Zawarcie-aneksu-do-umowy-kredytowej-z-ING-Bank-Śląski-S.A.
 • pdf icon Pobierz
  RB-18_2018-Zawarcie-aneksu-do-umowy-kredytowej-z-ING-Bank-Śląski-S.A.-1
 • pdf icon Pobierz
  RB-18_2018-Zawarcie-aneksu-do-umowy-kredytowej-z-ING-Bank-Śląski-S.A.-2
 • pdf icon Pobierz
  RB-18_2019-Rekomendacja-Zarządu-Selena-FM-SA-w-sprawie-dywidendy
 • pdf icon Pobierz
  RB-18_2020-Udzielenie-gwarancji-przez-Emitenta
 • pdf icon Pobierz
  RB-18-2008-–-13.06.2008
 • pdf icon Pobierz
  RB-18-2009-–-24.08.2009
 • pdf icon Pobierz
  RB-18-2009-–-24.08.2009-1
 • pdf icon Pobierz
  RB-18-2010-–-30.12.2010
 • pdf icon Pobierz
  RB-18-2011-–-17.08.2011
 • pdf icon Pobierz
  RB-18-2011-–-17.08.2011-1
 • pdf icon Pobierz
  RB-18-2012-–-19.06.2012
 • pdf icon Pobierz
  RB-18-2012-Resolutions-adopted-by-the-Annual-General-Meeting-of-Shareholders-of-Selena-FM-S.A.-on-19-June-2012
 • pdf icon Pobierz
  RB-18-2014-Resignation-of-supervisory-board-member
 • pdf icon Pobierz
  RB-18-2014-Rezygnacja-członka-Rady-Nadzorczej
 • pdf icon Pobierz
  RB-18-2015-Appointment-of-the-Supervisory-Board-of-Selena-FM-S.A.-for-a-new-term-of-office
 • pdf icon Pobierz
  RB-18-2015-Powołanie-Rady-Nadzorczej-na-nową-kadencję
 • pdf icon Pobierz
  RB-18-2016-Zawarcie-aneksu-do-wieloproduktowego-limitu-kredytowego
 • pdf icon Pobierz
  RB-18-2017-Resignation-of-a-Supervisory-Board-Member
 • pdf icon Pobierz
  RB-18-2017-Rezygnacja-członka-Rady-Nadzorczej
 • pdf icon Pobierz
  RB-19.2012-–-19.06.2012
 • pdf icon Pobierz
  RB-19_2018-Zawarcie-aneksu-do-umowy-o-limit-wierzytelności-z-Raiffeisen-Bank-Polska-S.A.
 • pdf icon Pobierz
  RB-19_2018-Zawarcie-aneksu-do-umowy-o-limit-wierzytelności-z-Raiffeisen-Bank-Polska-S.A.-1
 • pdf icon Pobierz
  RB-19_2018-Zawarcie-aneksu-do-umowy-o-limit-wierzytelności-z-Raiffeisen-Bank-Polska-S.A.-2
 • pdf icon Pobierz
  RB-19_2019-Rekomendacja-RN-w-sprawie-dywidendy
 • pdf icon Pobierz
  RB-19-2008-–-20.06.2008
 • pdf icon Pobierz
  RB-19-2009-–-29.10.2009
 • pdf icon Pobierz
  RB-19-2009-–-29.10.2009-1
 • pdf icon Pobierz
  RB-19-2010-–-30.12.2010
 • pdf icon Pobierz
  RB-19-2010-–-30.12.2010-1
 • pdf icon Pobierz
  RB-19-2011-–-26.08.2011
 • pdf icon Pobierz
  RB-19-2011-–-26.08.2011-1
 • pdf icon Pobierz
  RB-19-2012-Wykaz-akcjonariuszy
 • pdf icon Pobierz
  RB-19-2014-Registration-of-changes-to-the-Statutes
 • pdf icon Pobierz
  RB-19-2014-Rejestracja-zmian-w-statucie-Selena-FM-S.A.
 • pdf icon Pobierz
  RB-19-2015-Shareholders-of-Selena-FM-S.A.-holding-at-least-5-voting-power-in-the-Company-at-the-AGM-on-29-May-2015
 • pdf icon Pobierz
  RB-19-2015-Wykaz-akcjonariuszy-posiadających-powyżej-5-głosów-na-WZA-Spółki
 • pdf icon Pobierz
  RB-19-2016-Resignation-of-a-Management-Board-Member
 • pdf icon Pobierz
  RB-19-2016-Rezygnacja-osoby-zarządzającej
 • pdf icon Pobierz
  RB-20.2012-–-19.06.2012
 • pdf icon Pobierz
  RB-20.2012-A-Professional-background-of-the-appointees-to-the-Supervisory-Board
 • pdf icon Pobierz
  RB-20_2018-Zawarcie-umowy-kredytowej-z-bankiem-ROSBANK-przez-podmiot-zależny
 • pdf icon Pobierz
  RB-20_2018-Zawarcie-umowy-kredytowej-z-bankiem-ROSBANK-przez-podmiot-zależny-1
 • pdf icon Pobierz
  RB-20_2019-Zgłoszenie-przez-akcjonariusza-projektu-uchwały-do-porządku-obrad-Zwyczajnego-Walnego-Zgromadzenia-Akcjonariuszy
 • pdf icon Pobierz
  RB-20-2008-–-24.06.2008
 • pdf icon Pobierz
  RB-20-2009-–-30.12.2009
 • pdf icon Pobierz
  RB-20-2009-–-30.12.2009-1
 • pdf icon Pobierz
  RB-20-2011-–-26.08.2011
 • pdf icon Pobierz
  RB-20-2011-–-26.08.2011-1
 • pdf icon Pobierz
  RB-20-2012-–-19.06.2012
 • pdf icon Pobierz
  RB-20-2012-Załącznik-życiorysy-nowej-RN
 • pdf icon Pobierz
  RB-20-2014-Appointment-of-an-executive
 • pdf icon Pobierz
  RB-20-2014-Powołanie-osoby-zarządzającej
 • pdf icon Pobierz
  RB-20-2015-Changes-in-the-organisational-structure-of-Selena-FM-Group
 • pdf icon Pobierz
  RB-20-2015-Zmiany-w-strukturze-organizacyjnej-Grupy-Selena-FM
 • pdf icon Pobierz
  RB-20-2016-Loan-agreement
 • pdf icon Pobierz
  RB-20-2016-Zawarcie-umowy-kredytowej
 • pdf icon Pobierz
  RB-20-2017-Decision-on-a-dividend-payment-to-the-shareholders-of-Selena-FM-S.A.
 • pdf icon Pobierz
  RB-20-2017-Wypłata-dywidendy-za-2016-r.
 • pdf icon Pobierz
  RB-21.2012-–-29.06.2012
 • pdf icon Pobierz
  RB-21_2018-Rozpoczęcie-procesu-zawarcia-umowy-multilinii-kredytowej
 • pdf icon Pobierz
  RB-21_2018-Rozpoczęcie-procesu-zawarcia-umowy-multilinii-kredytowej-1
 • pdf icon Pobierz
  RB-21_2019-Informacja-uzupełniająca-Sprawozdanie-Zarządu-z-działalności-Selena-FM-S.A.-za-2018-rok-oraz-Sprawozdanie-Zarządu-z-działalności-Grupy-Kapitałowej-Selena-FM-S.A.-za-2018-rok
 • pdf icon Pobierz
  RB-21-2011-–-29.09.2011
 • pdf icon Pobierz
  RB-21-2011-–-29.09.2011-1
 • pdf icon Pobierz
  RB-21-2012-–-29.06.2012
 • pdf icon Pobierz
  RB-21-2014-Zmiany-w-organach-zarządzających-i-nadzoru-Spółki
 • pdf icon Pobierz
  RB-21-2015-Entering-into-a-significant-agreement
 • pdf icon Pobierz
  RB-21-2015-Zawarcie-znaczącej-umowy
 • pdf icon Pobierz
  RB-21-2016-Establishing-new-and-changing-the-existing-securities-for-the-multi-facility-credit-limit-agreement
 • pdf icon Pobierz
  RB-21-2016-Ustanowienie-oraz-zmiana-zabezpieczeń-do-umowy-limitu-kredytowego-z-bankiem-ING
 • pdf icon Pobierz
  RB-21-2017-Resolutions-adopted-by-the-Annual-General-Meeting-of-Shareholders-of-Selena-FM-S.A.-on-23-June-2017
 • pdf icon Pobierz
  RB-21-2017-Uchwały-podjęte-przez-WZA-Selena-FM-SA-w-dniu-23-06-2017
 • pdf icon Pobierz
  RB-22_2018-Udzielenie-gwarancji-przez-Emitenta
 • pdf icon Pobierz
  RB-22_2018-Udzielenie-gwarancji-przez-Emitenta-1
 • pdf icon Pobierz
  RB-22-2008-–-30.06.2008
 • pdf icon Pobierz
  RB-22-2011-–-30.09.2011
 • pdf icon Pobierz
  RB-22-2011-–-30.09.2011-1
 • pdf icon Pobierz
  RB-22-2012-–-10.08.2012
 • pdf icon Pobierz
  RB-22-2012-–-10.08.2012-1
 • pdf icon Pobierz
  RB-22-2014-Resignation-of-Supervisory-Board-Member
 • pdf icon Pobierz
  RB-22-2014-Rezygnacja-członka-Rady-Nadzorczej
 • pdf icon Pobierz
  RB-22-2015-Registration-of-changes-to-the-Statutes-of-Selena-FM-S.A.
 • pdf icon Pobierz
  RB-22-2015-Rejestracja-zmian-w-statucie-Selena-FM-SA
 • pdf icon Pobierz
  RB-22-2016-Dismissal-of-the-Management-Board-Member
 • pdf icon Pobierz
  RB-22-2016-Odwołanie-osoby-zarządzającej
 • pdf icon Pobierz
  RB-22-2017-Changes-in-the-Articles-of-Association-of-Selena-FM-S.A.-approved-by-the-General-Meeting
 • pdf icon Pobierz
  RB-22-2017-Uchwalone-zmiany-w-statucie-Selena-FM-SA
 • pdf icon Pobierz
  RB-23_2018-Zawarcie-umowy-multilinii-kredytowej-przez-Selena-FM-SA
 • pdf icon Pobierz
  RB-23_2018-Zawarcie-umowy-multilinii-kredytowej-przez-Selena-FM-SA-1
 • pdf icon Pobierz
  RB-23_2019-Uchwały-podjęte-przez-ZWZA-Selena-FM-S.A.-w-dniu-27-maja-2019-r.
 • pdf icon Pobierz
  RB-23-2008-–-30.06.2008
 • pdf icon Pobierz
  RB-23-2015-Establishment-of-collateral-for-the-loan-agreement
 • pdf icon Pobierz
  RB-23-2015-Ustanowienie-zabezpieczeń-do-umowy-kredytowej
 • pdf icon Pobierz
  RB-23-2016-Appointment-of-a-Management-Board-Member
 • pdf icon Pobierz
  RB-23-2016-Powołanie-osoby-zarządzającej
 • pdf icon Pobierz
  RB-23-2017-Shareholders-of-Selena-FM-S.A.-holding-at-least-5-voting-power-in-the-Company-at-the-AGM-on-23-June-2017
 • pdf icon Pobierz
  RB-24_2018-Powołanie-osoby-zarządzającej
 • pdf icon Pobierz
  RB-24_2018-Powołanie-osoby-zarządzającej-1
 • pdf icon Pobierz
  RB-24_2019-Podjęcie-decyzji-o-wypłacie-dywidendy-akcjonariuszom-Spółki-Selena-FM-S.A.
 • pdf icon Pobierz
  RB-24-2011-–-24.10.2011
 • pdf icon Pobierz
  RB-24-2011-–-24.10.2011-1
 • pdf icon Pobierz
  RB-24-2015-Odwołanie-osoby-zarządzającej
 • pdf icon Pobierz
  RB-24-2015-Removal-of-a-Management-Board-Member
 • pdf icon Pobierz
  RB-24-2016-Finalising-the-process-of-establishing-new-and-modifying-the-existing-collateral-for-the-multi-facility-credit-limit
 • pdf icon Pobierz
  RB-24-2016-Zakończenie-ustanowienia-nowych-oraz-zmian-aktualnych-zabezpieczeń-do-umowy-wieloproduktowego-limitu-kredytowego
 • pdf icon Pobierz
  RB-24-2017-Informacja-o-transakcji-uzyskana-w-trybie-art.-19-MAR
 • pdf icon Pobierz
  RB-24-2017-Information-about-a-transaction-received-under-Article-19-MAR
 • pdf icon Pobierz
  RB-25_2018-Ustanowienie-zabezpieczeń-do-umowy-multilinii-kredytowej
 • pdf icon Pobierz
  RB-25_2018-Ustanowienie-zabezpieczeń-do-umowy-multilinii-kredytowej-1
 • pdf icon Pobierz
  RB-25_2019-Powołanie-członka-Rady-Nadzorczej
 • pdf icon Pobierz
  RB-25-2008-–-11.07.2008
 • pdf icon Pobierz
  RB-25-2011-–-24.10.2011
 • pdf icon Pobierz
  RB-25-2011-–-24.10.2011-1
 • pdf icon Pobierz
  RB-25-2015-Conclusion-of-a-significant-agreement
 • pdf icon Pobierz
  RB-25-2015-Zawarcie-znaczącej-umowy
 • pdf icon Pobierz
  RB-25-2016-Rozpoczęcie-ustanawiania-zabezpieczeń-umowy-kredytowej-z-bankiem-PKO-BP
 • pdf icon Pobierz
  RB-25-2016-Starting-the-process-of-establishing-collateral-for-the-credit-agreement-with-PKO-BP
 • pdf icon Pobierz
  RB-25-2017-Changes-to-securities-under-a-loan-agreement
 • pdf icon Pobierz
  RB-25-2017-Zmiana-w-zabezpieczeniach-umowy-kredytowej
 • pdf icon Pobierz
  RB-26_2018-Śmierć-Członka-Zarządu
 • pdf icon Pobierz
  RB-26_2019-Wykaz-akcjonariuszy-Selena-FM-S.A.-posiadających-co-najmniej-5-głosów-na-ZWZA-Spółki-w-dniu-27-maja-2019-r.
 • pdf icon Pobierz
  RB-26_k_2019-Korekta-raportu-z-wykazem-akcjonariuszy-Selena-FM-S.A.-posiadających-co-najmniej-5-głosów-na-ZWZA-Spółki-w-dniu-27-maja-2019-r.
 • pdf icon Pobierz
  RB-26-2008-–-30.07.2008
 • pdf icon Pobierz
  RB-26-2011-–-24.10.2011
 • pdf icon Pobierz
  RB-26-2015-Establishment-of-collateral-to-the-loan-agreement
 • pdf icon Pobierz
  RB-26-2015-Ustanowienie-zabezpieczeń-do-umowy-kredytowej
 • pdf icon Pobierz
  RB-26-2016-Powołanie-osoby-zarządzającej
 • pdf icon Pobierz
  RB-26-2017-Commencement-by-a-subsidiary-of-a-process-of-concluding-a-credit-agreement-with-SBERBANK
 • pdf icon Pobierz
  RB-26-2017-Rozpoczęcie-procesu-zawarcia-umowy-kredytowej-przez-podmiot-zależny
 • pdf icon Pobierz
  RB-27_2018-Rozpoczęcie-procesu-negocjacji-z-bankiem-Credit-Agricole
 • pdf icon Pobierz
  RB-27_2018-Rozpoczęcie-procesu-negocjacji-z-bankiem-Credit-Agricole-1
 • pdf icon Pobierz
  RB-27_2019-Informacja-uzupełniająca-Rozszerzony-skonsolidowany-raport-kwartalny-Grupy-Kapitałowej-Selena-FM-S.A.-za-I-kwartał-2019-roku
 • pdf icon Pobierz
  RB-27-2008-–-5.08.2008
 • pdf icon Pobierz
  RB-27-2011-–-8.11.2011
 • pdf icon Pobierz
  RB-27-2015-Acquisition-of-assets-of-significant-value
 • pdf icon Pobierz
  RB-27-2015-Nabycie-aktywów-o-znacznej-wartości
 • pdf icon Pobierz
  RB-27-2016-Change-in-loan-agreements-and-securities
 • pdf icon Pobierz
  RB-27-2016-Zmiana-umowach-kredytowych-i-zabezpieczeniach-mBank
 • pdf icon Pobierz
  RB-27-2017-Notice-of-a-change-in-the-information-about-a-transaction-received-under-Article-19-MAR
 • pdf icon Pobierz
  RB-27-2017-Zawiadomienie-o-zmianie-informacji-o-transakcji-uzyskanej-w-trybie-art.-19-MAR
 • pdf icon Pobierz
  RB-28_2018-Delegowanie-Przewodniczącego-Rady-Nadzorczej-do-czasowego-wykonywania-czynności-Prezesa-Zarządu-Selena-FM-S.A
 • pdf icon Pobierz
  RB-28_2018-Delegowanie-Przewodniczącego-Rady-Nadzorczej-do-czasowego-wykonywania-czynności-Prezesa-Zarządu-Selena-FM-S.A-1
 • pdf icon Pobierz
  RB-28_2019-Zawarcie-umowy-kredytowej-przez-spółkę-zależną-Emitenta
 • pdf icon Pobierz
  RB-28-2008-–-16.09.2008
 • pdf icon Pobierz
  RB-28-2011
 • pdf icon Pobierz
  RB-28-2015-Nabycie-aktywów-o-znacznej-wartości-uzupełnienie-raportu
 • pdf icon Pobierz
  RB-28-2015-Purchase-of-shares-of-a-significant-value-–-supplement-to-the-report
 • pdf icon Pobierz
  RB-28-2016-Expiry-of-collateral-to-the-loan-agreement-with-the-EBRD
 • pdf icon Pobierz
  RB-28-2017-Early-redemption-of-a-part-of-the-bonds-acquired-by-the-Issuer
 • pdf icon Pobierz
  RB-28-2017-Wcześniejszy-wykup-części-obligacji-nabytych-przez-Emitenta
 • pdf icon Pobierz
  RB-29_2018-Zmiany-w-składzie-Zarządu-Selena-FM-S.A
 • pdf icon Pobierz
  RB-29_2018-Zmiany-w-składzie-Zarządu-Selena-FM-S.A-1
 • pdf icon Pobierz
  RB-29_2019-Zmiany-w-składzie-Zarządu-Selena-FM-S.A.
 • pdf icon Pobierz
  RB-29-2008-–-17.09.2008
 • pdf icon Pobierz
  RB-29-2011-–-29.12.2011
 • pdf icon Pobierz
  RB-29-2011-–-29.12.2011-1
 • pdf icon Pobierz
  RB-29-2015-Cancellation-of-shares-in-a-subsidiary
 • pdf icon Pobierz
  RB-29-2015-Umorzenie-udziałów-w-spółce-zależnej
 • pdf icon Pobierz
  RB-29-2016-Podwyższenie-kapitału-zakładowego-SIT-i-objęcie-udziałów-pokrytych-akcjami
 • pdf icon Pobierz
  RB-29-2017-Conclusion-of-a-credit-agreement-by-a-subsidiary
 • pdf icon Pobierz
  RB-29-2017-Zawarcie-umowy-kredytowej-przez-spółkę-zależną
 • pdf icon Pobierz
  RB-30_2019-Wykonanie-prawa-opcji-sprzedaży-akcji-w-Uniflex-S.p.A
 • pdf icon Pobierz
  RB-30-17-Correction-to-Current-Report-RB-28-2017-of-26-July-2017
 • pdf icon Pobierz
  RB-30-2008-–-24.09.2008
 • pdf icon Pobierz
  RB-30-2011-–-29.12.2011
 • pdf icon Pobierz
  RB-30-2011-–-29.12.2011-1
 • pdf icon Pobierz
  RB-30-2016-Dismissal-of-the-Management-Board-Member
 • pdf icon Pobierz
  RB-30-2016-Odwołanie-osoby-zarządzającej
 • pdf icon Pobierz
  RB-30-2017-Sprostowanie-do-raportu-bieżącego-RB-28-2017-z-dnia-26.07.2017
 • pdf icon Pobierz
  RB-31_2019-Nabycie-akcji
 • pdf icon Pobierz
  RB-31-2008-–-26.09.2008
 • pdf icon Pobierz
  RB-31-2016-Conclusion-of-a-significant-agreement
 • pdf icon Pobierz
  RB-31-2016-Zawarcie-znaczącej-umowy
 • pdf icon Pobierz
  RB-31-2017-Zwołanie-NWZA-Selena-FM-S.A.
 • pdf icon Pobierz
  RB-32_2019-przedłużenie-umowy-kredytowej-z-bankiem-ROSBANK
 • pdf icon Pobierz
  RB-32-2008-–-31.10.2008
 • pdf icon Pobierz
  RB-32-2016-Indirect-purchase-of-shares-of-Selena-FM-S.A.
 • pdf icon Pobierz
  RB-32-2016-Nabycie-pośrednie-akcji-spółki-Selena-FM-S.A.
 • pdf icon Pobierz
  RB-32-2017-Projekty-uchwał-na-NWZA-Selena-FM-S.A.
 • pdf icon Pobierz
  RB-33_2019-Udzielenie-gwarancji-przez-Emitenta
 • pdf icon Pobierz
  RB-33-2008-–-31.10.2008
 • pdf icon Pobierz
  RB-33-2016-Informacja-o-transakcjach-uzyskana-w-trybie-art.19-MAR
 • pdf icon Pobierz
  RB-33-2016-Information-on-transactions-received-under-Article-19-MAR
 • pdf icon Pobierz
  RB-33-2017-Appointment-of-a-Management-Board-Member
 • pdf icon Pobierz
  RB-33-2017-Powołanie-osoby-zarządzającej
 • pdf icon Pobierz
  RB-34_2019-Rezygnacja-Członka-Zarządu-Selena-FM-S.A.
 • pdf icon Pobierz
  RB-34-2008-–-5.11.2008
 • pdf icon Pobierz
  RB-34-2017-A-change-of-function-in-the-Company’s-Management-Board
 • pdf icon Pobierz
  RB-34-2017-Zmiana-funkcji-w-Zarządzie-Spółki
 • pdf icon Pobierz
  RB-35_2019-Otrzymanie-zawiadomienia-od-spółki-Syrius-Investments-S.a.r.l.
 • pdf icon Pobierz
  RB-35-2008-–-20.11.2008
 • pdf icon Pobierz
  RB-36_2019-Otrzymanie-zawiadomienia-od-Krzysztofa-Domareckiego
 • pdf icon Pobierz
  RB-36-2017-The-grant-of-a-guarantee-by-the-Issuer
 • pdf icon Pobierz
  RB-36-2017-Udzielenie-gwarancji-przez-Emitenta
 • pdf icon Pobierz
  RB-37_2019-Wykaz-akcjonariuszy-Selena-FM-S.A.-posiadających-co-najmniej-5-głosów-na-Walnym-Zgromadzeniu-Akcjonariuszy-
 • pdf icon Pobierz
  RB-37-2017-Resolutions-adopted-by-the-Extraordinary-General-Meeting-of-Shareholders-of-Selena-FM-S.A.-on-16-October-2017
 • pdf icon Pobierz
  RB-37-2017-Uchwały-podjęte-przez-NWZA-Selena-FM-SA-w-dniu-16.10.2017
 • pdf icon Pobierz
  RB-38-2017-Changes-in-the-composition-of-the-Supervisory-Board-of-Selena-FM-SELENA-FM-S.A.
 • pdf icon Pobierz
  RB-38-2017-Zmiany-w-składzie-Rady-Nadzorczej-Selena-FM-S.A.
 • pdf icon Pobierz
  RB-39-2017-List-of-shareholders-of-Selena-FM-S.A.-holding-at-least-5-votes
 • pdf icon Pobierz
  RB-39-2017-Wykaz-akcjonariuszy-posiadających-powyże-5-głosów-na-NWZA-Spółki
 • pdf icon Pobierz
  RB-40-2017-Automatic-cancellation-of-shares-in-a-subsidiary
 • pdf icon Pobierz
  RB-40-2017-Automatyczne-umorzenie-udziałów-w-spółce-zależnej
 • pdf icon Pobierz
  RB-41-2017-Conclusion-of-a-loan-agreement-with-a-subsidiary
 • pdf icon Pobierz
  RB-41-2017-Zawarcie-umowy-pożyczki-ze-spółką-zależną
 • pdf icon Pobierz
  e10275e2763550bea07c9b5a81f5bdab
 • pdf icon Pobierz
  b441350cacca4940276739cafd801de5
 • pdf icon Pobierz
  0bf26d6be49b647d60a2db276392f56a
 • pdf icon Pobierz
  aad76106d6946d43b43dea9792a50db9
 • pdf icon Pobierz
  d37c5fea1178496bc207bd3031b66b5c
 • pdf icon Pobierz
  3d2e5517d9e271f752754764b454f6ee
 • pdf icon Pobierz
  26d5c3ce0e54c49044a180ee168c373c
 • pdf icon Pobierz
  c1b86508b32821386c0af295a32392b8


Wyświetlone: Select year

 • pdf icon Pobierz
  Zwięzła-ocena-sytuacji-spółki-Selena-FM-2010
 • pdf icon Pobierz
  Zwięzła-ocena-sytuacji-spółki-Selena-FM-S.A.-2013
 • pdf icon Pobierz
  Zwięzła-ocena-sytuacji-spółki-Selena-FM-S.A.-2014
 • pdf icon Pobierz
  Zwięzła-ocena-sytuacji-spółki-Selena-FM-S.A.-2015
 • pdf icon Pobierz
  Zwięzła-ocena-sytuacji-Spółki-Selena-FM-S.A.-za-rok-2012.
 • pdf icon Pobierz
  Zwięzła-ocena-sytuacji-Spółki-Selena-FM-S.A.-za-rok-2017
 • pdf icon Pobierz
  Zwięzła-ocena-sytuacji-Spółki-za-rok-2009
 • pdf icon Pobierz
  Zwołanie-Zwyczajnego-Walnego-Zgromadzenia-Akcjonariuszy-Spółki
 • pdf icon Pobierz
  Zwołanie-Zwyczajnego-Walnego-Zgromadzenia-Akcjonariuszy-Spółki-2009
 • pdf icon Pobierz
  Życiorysy-kandydatów-do-Rady-Nadzorczej-Selena-FM-S.A.-przedstawione-spółce
 • pdf icon Pobierz
  “There-is-no-future-without-entrepreneurship”-–-Selena-awarded-in-the-“Brand”
 • pdf icon Pobierz
  “The-synergy-of-a-strong-team-and-a-unique-product-leads-to-victory”
 • pdf icon Pobierz
  „Nie-ma-przyszłości-bez-przedsiębiorczości”-nagroda-dla-Seleny-w-kategorii-„Marka”
 • pdf icon Pobierz
  „Synergia-silnego-zespołu-i-unikatowego-produktu-prowadzi-do-zwycięstwa”
 • pdf icon Pobierz
  0b57aacc70971f2d42dee4c5b4d1aedd
 • pdf icon Pobierz
  0bda8df4065516897908d606545f02e4
 • pdf icon Pobierz
  Formularz-pozwalający-na-wykonywanie-prawa-głosu-przez-pełnomocnika.-3
 • pdf icon Pobierz
  Formularz-pozwalający-na-wykonywanie-prawa-głosu-przez-pełnomocnika
 • pdf icon Pobierz
  Formularz-pozwalający-na-wykonywanie-prawa-głosu-przez-pełnomocnika-1
 • pdf icon Pobierz
  Formularz-pozwalający-na-wykonywanie-prawa-głosu-przez-pełnomocnika-2
 • pdf icon Pobierz
  Formularz-pozwalający-na-wykonywanie-prawa-głosu-przez-pełnomocnika-3
 • pdf icon Pobierz
  Formularz-pozwalający-na-wykonywanie-prawa-głosu-przez-pełnomocnika-4
 • pdf icon Pobierz
  Formularz-pozwalający-na-wykonywanie-prawa-głosu-przez-pełnomocnika-5
 • pdf icon Pobierz
  Formularz-pozwalający-na-wykonywanie-prawa-głosu-przez-pełnomocnika-6
 • pdf icon Pobierz
  Formularz-pozwalający-na-wykonywanie-prawa-głosu-przez-pełnomocnika-7
 • pdf icon Pobierz
  Formularz-pozwalający-na-wykonywanie-prawa-głosu-przez-pełnomocnika-8
 • pdf icon Pobierz
  GENESIS-PR-dla-Grupy-Selena
 • pdf icon Pobierz
  Global-Experience.-Local-Heroes.-25-lecie-Grupy-Selena-w-Rumunii
 • pdf icon Pobierz
  Global-Experience-–-Local-Heroes-25th-Anniversary-of-Selena-in-Romania
 • pdf icon Pobierz
  Grupa-Selena-220-mln-zł-przychodu-w-Q1-2017-–-rekordowy-wzrost-o-23-r.r
 • pdf icon Pobierz
  Grupa-Selena-–-650-ml-zł-przychodów-dzięki-akwizycjom
 • pdf icon Pobierz
  Grupa-Selena-880-mln-zł-przychodów-w-2010-roku
 • pdf icon Pobierz
  Grupa-Selena-891-mln-zł-przychodów-po-trzech-kwartałach-2017
 • pdf icon Pobierz
  Grupa-Selena-–-akwizycja-w-Rosji
 • pdf icon Pobierz
  Grupa-Selena-członkiem-European-Cool-Roof-Council
 • pdf icon Pobierz
  Grupa-Selena-finalizuje-przejęcie-Matizolu
 • pdf icon Pobierz
  Grupa-Selena-kolejny-kwartał-wysokiego-zysku
 • pdf icon Pobierz
  Grupa-Selena-na-targach-MosBuild-2009
 • pdf icon Pobierz
  Grupa-Selena-na-targach-MosBuild-2011
 • pdf icon Pobierz
  Grupa-Selena-na-Targach-w-Kolonii
 • pdf icon Pobierz
  Grupa-Selena-osiągnęła-9-mln-zysku-w-pierwszym-kwartale-2009
 • pdf icon Pobierz
  Grupa-Selena-otworzyła-nową-spółkę-w-Petersburgu
 • pdf icon Pobierz
  Grupa-Selena-Ponad-1-mld-zł-przychodu-w-2016-roku
 • pdf icon Pobierz
  Grupa-Selena-po-raz-kolejny-stawia-na-innowacyjność
 • pdf icon Pobierz
  Grupa-Selena-prezentuje-w-Rosji-25-lat-osiągnieć-oraz-strategię-na-przyszłość
 • pdf icon Pobierz
  Grupa-Selena-przejęła-spółkę-produkcyjną-we-Włoszech-za-166-mln-euro
 • pdf icon Pobierz
  Grupa-Selena-przyjmuje-delegację-z-Chin
 • pdf icon Pobierz
  Grupa-Selena-rekordowe-przychody-na-25-lecie-spółki
 • pdf icon Pobierz
  Grupa-Selena-rozwija-działalność-w-Rumunii
 • pdf icon Pobierz
  GRUPA-SELENA-ROZWIJA-SWOJĄ-DZIAŁALNOŚĆ-W-BUŁGARII
 • pdf icon Pobierz
  Grupa-Selena-ruszyła-z-nową-kampanią-promocyjną-Elastycznych-Systemów-Ociepleń-EOS
 • pdf icon Pobierz
  Grupa-Selena-świętuje-swoje-25-lecie-we-Włoszech-prezentując-rozwiązania-dla
 • pdf icon Pobierz
  Grupa-Selena-tworzy-nowe-technologie-dla-UE
 • pdf icon Pobierz
  Grupa-Selena-umacnia-pozycję-w-Rosji
 • pdf icon Pobierz
  Grupa-Selena-uruchomiła-zakład-produkcji-silikonów-w-USA
 • pdf icon Pobierz
  Grupa-Selena-w-czołówce-firm-chemicznych-w-Polsce
 • pdf icon Pobierz
  Grupa-Selena-–-wyniki-finansowe-po-IV-kwartałach-2008
 • pdf icon Pobierz
  Grupa-Selena-wzmacnia-segment-hydroizolacji
 • pdf icon Pobierz
  Grupa-Selena-–-wzrost-przychodów-ze-sprzedaŜy-o-30
 • pdf icon Pobierz
  Grupa-Selena-zmienia-polski-przemysł
 • pdf icon Pobierz
  Grupa-Selena-zwiększa-sprzedaŜ-w-Rumunii
 • pdf icon Pobierz
  How-to-grow-a-start-up-in-Polish-conditions-from-nothing-to-PLN-1-billion
 • pdf icon Pobierz
  Inauguracja-joint-venture-House-Selena-w-Chinach
 • pdf icon Pobierz
  Inaugural-lecture-by-Krzysztof-Domarecki-during-the-70th-opening-ceremony-of-the-academic-year-at-the-Wroclaw-University-of-Economics
 • pdf icon Pobierz
  Inauguration-of-House-Selena-joint-venture-in-China
 • pdf icon Pobierz
  Independent-Auditors-opinion-on-consolidated-financial-statements-2008
 • pdf icon Pobierz
  Independent-Auditors-opinion-on-consolidated-financial-statements-2010
 • pdf icon Pobierz
  Independent-Auditors-opinion-on-consolidated-financial-statements-2012
 • pdf icon Pobierz
  Independent-Auditors-opinion-on-standalone-financial-statements-1HY-2018
 • pdf icon Pobierz
  Independent-Auditors-opinion-on-standalone-financial-statements-1HY-2019
 • pdf icon Pobierz
  Independent-Auditors-opinion-on-standalone-financial-statements-2010
 • pdf icon Pobierz
  Independent-Auditors-opinion-on-standalone-financial-statements-2012
 • pdf icon Pobierz
  Independent-Auditors-opinion-on-standalone-financial-statements-2014
 • pdf icon Pobierz
  Independent-Auditors-opinion-on-standalone-financial-statements-2015
 • pdf icon Pobierz
  Independent-Auditors-opinion-on-standalone-financial-statements-2016
 • pdf icon Pobierz
  Independent-Auditors-opinion-on-standalone-financial-statements-2017
 • pdf icon Pobierz
  Independent-Auditors-opinion-on-standalone-financial-statements-2018
 • pdf icon Pobierz
  Independent-Auditors-opinion-on-standalone-financial-statements-2019
 • pdf icon Pobierz
  Independent-Auditors-report-on-consolidated-financial-statements-1HY-2018
 • pdf icon Pobierz
  Independent-Auditors-report-on-consolidated-financial-statements-1HY-2019
 • pdf icon Pobierz
  Independent-Auditors-report-on-consolidated-financial-statements-2010
 • pdf icon Pobierz
  Independent-Auditors-report-on-consolidated-financial-statements-2012
 • pdf icon Pobierz
  Independent-Auditors-report-on-consolidated-financial-statements-2014
 • pdf icon Pobierz
  Independent-Auditors-report-on-consolidated-financial-statements-2015
 • pdf icon Pobierz
  Independent-Auditors-report-on-consolidated-financial-statements-2016
 • pdf icon Pobierz
  Independent-Auditors-report-on-consolidated-financial-statements-2017
 • pdf icon Pobierz
  Independent-Auditors-report-on-consolidated-financial-statements-2018
 • pdf icon Pobierz
  Independent-Auditors-report-on-consolidated-financial-statements-2019
 • pdf icon Pobierz
  Independent-Auditors-report-on-standalone-financial-statements-2010
 • pdf icon Pobierz
  Independent-Auditors-report-on-standalone-financial-statements-2012
 • pdf icon Pobierz
  Informacja-dodatkowa-Raport-kwartalny-skonsolidowany-3Q-2009
 • pdf icon Pobierz
  Informacja-o-ogólnej-liczbie-akcji-Selena-FM-S.A.
 • pdf icon Pobierz
  Informacja-o-ogólnej-liczbie-akcji-Selena-FM-S.A.-1
 • pdf icon Pobierz
  Informacja-o-ogólnej-liczbie-akcji-Selena-FM-S.A.-i-liczbie-głosów-z-tych-akcji
 • pdf icon Pobierz
  Informacja-o-przestrzeganiu-zasad-ładu-korporacyjnego-2007
 • pdf icon Pobierz
  Informacja-Zarządu-Selena-FM-S.A.-w-sprawie-wyboru-audytora-sprawozdanie-jednostkowe
 • pdf icon Pobierz
  Informacja-Zarządu-Selena-FM-S.A.-w-sprawie-wyboru-audytora-sprawozdanie-skonsolidowane
 • pdf icon Pobierz
  Innowacje-Seleny-źródłem-przełomowych-zmian-w-branży-budowlanej
 • pdf icon Pobierz
  Innowacje-technologiczne-Seleny-na-Kongresie-Impact’16
 • pdf icon Pobierz
  Jak-w-Polskich-warunkach-rozwinąć-start-up-od-zera-do-1-mld-PLN
 • pdf icon Pobierz
  jednostkowe
 • pdf icon Pobierz
  Jednostkowe-sprawozdanie-finansowe-1HY-2008
 • pdf icon Pobierz
  Jednostkowe-sprawozdanie-finansowe-1HY-2009
 • pdf icon Pobierz
  Jednostkowe-sprawozdanie-finansowe-1HY-2010
 • pdf icon Pobierz
  Jednostkowe-sprawozdanie-finansowe-1HY-2011
 • pdf icon Pobierz
  Jednostkowe-sprawozdanie-finansowe-1HY-2012
 • pdf icon Pobierz
  Jednostkowe-sprawozdanie-finansowe-1HY-2013
 • pdf icon Pobierz
  Jednostkowe-sprawozdanie-finansowe-1HY-2014
 • pdf icon Pobierz
  Jednostkowe-sprawozdanie-finansowe-1HY-2015
 • pdf icon Pobierz
  Jednostkowe-sprawozdanie-finansowe-1HY-2016
 • pdf icon Pobierz
  Jednostkowe-sprawozdanie-finansowe-1HY-2017
 • pdf icon Pobierz
  Jednostkowe-sprawozdanie-finansowe-1HY-2018
 • pdf icon Pobierz
  Jednostkowe-sprawozdanie-finansowe-1HY-2019
 • pdf icon Pobierz
  Jednostkowe-sprawozdanie-finansowe-2007
 • pdf icon Pobierz
  Jednostkowe-sprawozdanie-finansowe-2008
 • pdf icon Pobierz
  Jednostkowe-sprawozdanie-finansowe-2009
 • pdf icon Pobierz
  Jednostkowe-sprawozdanie-finansowe-2010
 • pdf icon Pobierz
  Jednostkowe-sprawozdanie-finansowe-2011
 • pdf icon Pobierz
  Jednostkowe-sprawozdanie-finansowe-2012
 • pdf icon Pobierz
  Jednostkowe-sprawozdanie-finansowe-2013
 • pdf icon Pobierz
  Jednostkowe-sprawozdanie-finansowe-2014
 • pdf icon Pobierz
  Jednostkowe-sprawozdanie-finansowe-2015
 • pdf icon Pobierz
  Jednostkowe-sprawozdanie-finansowe-2015-1
 • pdf icon Pobierz
  Jednostkowe-sprawozdanie-finansowe-2016
 • pdf icon Pobierz
  Jednostkowe-sprawozdanie-finansowe-2017
 • pdf icon Pobierz
  Jednostkowe-sprawozdanie-finansowe-2018
 • pdf icon Pobierz
  Jednostkowe-sprawozdanie-finansowe-2019-1
 • pdf icon Pobierz
  Jubileusz-25-lecia-Grupy-Selena-moment-w-którym-przeszłość-spotyka-się
 • pdf icon Pobierz
  Konsumenci-wybierają-markę-Tytan-Professional
 • pdf icon Pobierz
  Krzysztof-Domarecki-awarded-as-Personality-of-Lower-Silesia
 • pdf icon Pobierz
  Krzysztof-Domarecki-How-to-strengthen-the-vector-of-the-Polish-economy
 • pdf icon Pobierz
  Krzysztof-Domarecki-jak-wzmocnić-wektor-polskiej-gospodarki
 • pdf icon Pobierz
  list-prezesa
 • pdf icon Pobierz
  List-Prezesa-do-akcjonariuszy-2007
 • pdf icon Pobierz
  List-Prezesa-do-akcjonariuszy-2008
 • pdf icon Pobierz
  List-Prezesa-do-akcjonariuszy-2009
 • pdf icon Pobierz
  List-Prezesa-do-akcjonariuszy-2010
 • pdf icon Pobierz
  List-Prezesa-do-akcjonariuszy-2011
 • pdf icon Pobierz
  List-Prezesa-do-akcjonariuszy-2012
 • pdf icon Pobierz
  List-Prezesa-do-akcjonariuszy-2013
 • pdf icon Pobierz
  List-Prezesa-do-akcjonariuszy-2014
 • pdf icon Pobierz
  List-Prezesa-do-akcjonariuszy-2015
 • pdf icon Pobierz
  List-Prezesa-do-Akcjonariuszy-2018
 • pdf icon Pobierz
  List-Prezesa-do-Akcjonariuszy-2019
 • pdf icon Pobierz
  Management-Board-report-on-the-companys-activities-1HY-2010
 • pdf icon Pobierz
  Management-Board-report-on-the-companys-activities-1HY-2011
 • pdf icon Pobierz
  Management-Board-report-on-the-companys-activities-1HY-2012
 • pdf icon Pobierz
  Management-Board-report-on-the-Groups-activities-1HY-2013
 • pdf icon Pobierz
  Management-Board-report-on-the-Groups-activities-1HY-2014
 • pdf icon Pobierz
  Management-Board-report-on-the-Groups-activities-1HY-2015
 • pdf icon Pobierz
  Management-Board-report-on-the-Groups-activities-1HY-2016
 • pdf icon Pobierz
  Management-Board-report-on-the-Groups-activities-1HY-2017
 • pdf icon Pobierz
  Management-Board-report-on-the-Groups-activities-1HY-2018
 • pdf icon Pobierz
  Management-Board-report-on-the-Groups-activities-1HY-2019
 • pdf icon Pobierz
  Management-Board-report-on-the-Groups-activities-3Q-2009
 • pdf icon Pobierz
  Management-Board-report-on-the-Groups-activities-2008
 • pdf icon Pobierz
  Management-Board-report-on-the-Groups-activities-2010
 • pdf icon Pobierz
  Management-Boards-report-on-the-Companys-activities-2013
 • pdf icon Pobierz
  Management-Boards-report-on-the-Companys-activities-2014
 • pdf icon Pobierz
  Management-Boards-report-on-the-Companys-activities-2015
 • pdf icon Pobierz
  Management-Boards-report-on-the-Companys-activities-2016
 • pdf icon Pobierz
  Management-Boards-report-on-the-Companys-activities-2017
 • pdf icon Pobierz
  Management-Boards-report-on-the-Companys-activities-2018
 • pdf icon Pobierz
  Management-Boards-report-on-the-Companys-activities-2019
 • pdf icon Pobierz
  Management-Boards-report-on-the-Groups-activities-2010
 • pdf icon Pobierz
  Management-Boards-report-on-the-Groups-activities-2012
 • pdf icon Pobierz
  Management-Boards-report-on-the-Groups-activities-2013
 • pdf icon Pobierz
  Management-Boards-report-on-the-Groups-activities-2014
 • pdf icon Pobierz
  Management-Boards-report-on-the-Groups-activities-2015
 • pdf icon Pobierz
  Management-Boards-report-on-the-Groups-activities-2016
 • pdf icon Pobierz
  Management-Boards-report-on-the-Groups-activities-2017
 • pdf icon Pobierz
  Management-Boards-report-on-the-Groups-activities-2018
 • pdf icon Pobierz
  Management-Boards-report-on-the-Groups-activities-2019
 • pdf icon Pobierz
  Matizol-sponsorem-Lidera-Pruszków
 • pdf icon Pobierz
  niezalezlego-skon
 • pdf icon Pobierz
  Nowe-logo-na-dwudziestolecie-Seleny
 • pdf icon Pobierz
  Nowe-serwisy-internetowe-Seleny-uruchomione
 • pdf icon Pobierz
  Ocena-jednostkowego-sprawozdania-finansowego
 • pdf icon Pobierz
  Ocena-jednostkowego-sprawozdania-finansowego-2010
 • pdf icon Pobierz
  Ocena-jednostkowego-sprawozdania-finansowego-Selena-FM-S.A.-2013
 • pdf icon Pobierz
  Ocena-jednostkowego-sprawozdania-finansowego-Selena-FM-S.A.-2014
 • pdf icon Pobierz
  Ocena-jednostkowego-sprawozdania-finansowego-Selena-FM-S.A.-2015
 • pdf icon Pobierz
  Ocena-Rady-Nadzorczej-jednostkowego-sprawozdania-finansowego-2018
 • pdf icon Pobierz
  Ocena-Rady-Nadzorczej-skonsolidowanego-sprawozdania-finansowego-2018
 • pdf icon Pobierz
  Ocena-skonsolidowanego-sprawozdania-finansowego
 • pdf icon Pobierz
  Ocena-skonsolidowanego-sprawozdania-finansowego-2010
 • pdf icon Pobierz
  Ocena-skonsolidowanego-sprawozdania-finansowego-Selena-FM-S.A.-2013
 • pdf icon Pobierz
  Ocena-skonsolidowanego-sprawozdania-finansowego-Selena-FM-S.A.-2014
 • pdf icon Pobierz
  Ocena-skonsolidowanego-sprawozdania-finansowego-Selena-FM-S.A.-2015
 • pdf icon Pobierz
  Ocena-sytuacji-Selena-FM-SA-w-2007-r.-dokonana-przez-Radę-Nadzorczą-Spółki
 • pdf icon Pobierz
  Ocena-sytuacji-Selena-FM-SA-w-2008-r.-dokonana-przez-Radę-Nadzorczą-Spółki
 • pdf icon Pobierz
  Odwołanie-członku-zarządu
 • pdf icon Pobierz
  Ogłoszenie-Zarządu-Selena-FM-S.A.-o-zwołaniu-Zwyczajnego-Walnego-Zgromadzenia.
 • pdf icon Pobierz
  ogłoszenie-zarządu-spółki
 • pdf icon Pobierz
  Ogłoszenie-Zarządu-Spółki-Selena-FM-S.A.
 • pdf icon Pobierz
  Ogłoszenie-Zarządu-Spółki-Selena-FM-S.A.-o-zwołaniu-Nadzwyczajnego-Walnego-Zgromadzenia.
 • pdf icon Pobierz
  Ogłoszenie-Zarządu-Spółki-Selena-FM-S.A.-o-zwołaniu-Nadzwyczajnego-Walnego-Zgromadzenia.-1
 • pdf icon Pobierz
  Ogłoszenie-Zarządu-Spółki-Selena-FM-S.A.-o-zwołaniu-Nadzwyczajnego-Walnego-Zgromadzenia.-2
 • pdf icon Pobierz
  Ogłoszenie-Zarządu-Spółki-Selena-FM-S.A.-o-zwołaniu-Zwyczajnego-Walnego-Zgromadzenia.
 • pdf icon Pobierz
  Ogłoszenie-Zarządu-Spółki-Selena-FM-S.A.-o-zwołaniu-Zwyczajnego-Walnego-Zgromadzenia
 • pdf icon Pobierz
  Ogłoszenie-Zarządu-Spółki-Selena-FM-S.A.-o-zwołaniu-Zwyczajnego-Walnego-Zgromadzenia-1
 • pdf icon Pobierz
  Ogłoszenie-Zarządu-Spółki-Selena-FM-S.A.-o-zwołaniu-Zwyczajnego-Walnego-Zgromadzenia-2
 • pdf icon Pobierz
  Ogłoszenie-Zarządu-Spółki-Selena-FM-S.A.-o-zwołaniu-Zwyczajnego-Walnego-Zgromadzenia-3
 • pdf icon Pobierz
  Ogłoszenie-Zarządu-Spółki-Selena-FM-S.A-o-zwołaniu-NWZ
 • pdf icon Pobierz
  Ogłoszenie-Zarządu-Spółki-Selena-FM-S.A-o-zwołaniu-ZWZA
 • pdf icon Pobierz
  ogolne-warunki-zakupow-selena
 • pdf icon Pobierz
  OGOSZE1
 • pdf icon Pobierz
  OGOSZE1-1
 • pdf icon Pobierz
  Opinia-i-raport-z-badania-jednostkowego-sprawozdania-finansowego-2009
 • pdf icon Pobierz
  Opinia-i-raport-z-badania-jednostkowego-sprawozdania-finansowego-2010
 • pdf icon Pobierz
  Opinia-i-raport-z-badania-jednostkowego-sprawozdania-finansowego-2011
 • pdf icon Pobierz
  Opinia-i-raport-z-badania-jednostkowego-sprawozdania-finansowego-2012
 • pdf icon Pobierz
  Opinia-i-raport-z-badania-jednostkowego-sprawozdania-finansowego-2013
 • pdf icon Pobierz
  Opinia-i-raport-z-badania-jednostkowego-sprawozdania-finansowego-2014
 • pdf icon Pobierz
  Opinia-i-raport-z-badania-jednostkowego-sprawozdania-finansowego-2015
 • pdf icon Pobierz
  Opinia-i-raport-z-badania-jednostkowego-sprawozdania-finansowego-2015-1
 • pdf icon Pobierz
  Opinia-i-raport-z-badania-jednostkowego-sprawozdania-finansowego-2016
 • pdf icon Pobierz
  Opinia-i-raport-z-badania-jednostkowego-sprawozdania-finansowego-2016-1
 • pdf icon Pobierz
  Opinia-i-raport-z-badania-jednostkowego-sprawozdania-finansowego-2017
 • pdf icon Pobierz
  Opinia-i-raport-z-badania-skonsolidowanego-sprawozdania-finansowego-2009
 • pdf icon Pobierz
  Opinia-i-raport-z-badania-skonsolidowanego-sprawozdania-finansowego-2010
 • pdf icon Pobierz
  Opinia-i-raport-z-badania-skonsolidowanego-sprawozdania-finansowego-2011
 • pdf icon Pobierz
  Opinia-i-raport-z-badania-skonsolidowanego-sprawozdania-finansowego-2012
 • pdf icon Pobierz
  Opinia-i-raport-z-badania-skonsolidowanego-sprawozdania-finansowego-2013
 • pdf icon Pobierz
  Opinia-i-raport-z-badania-skonsolidowanego-sprawozdania-finansowego-2014
 • pdf icon Pobierz
  Opinia-i-raport-z-badania-skonsolidowanego-sprawozdania-finansowego-2015
 • pdf icon Pobierz
  Opinia-i-raport-z-badania-skonsolidowanego-sprawozdania-finansowego-2015-1
 • pdf icon Pobierz
  Opinia-i-raport-z-badania-skonsolidowanego-sprawozdania-finansowego-2016
 • pdf icon Pobierz
  Opinia-i-raport-z-badania-skonsolidowanego-sprawozdania-finansowego-2016-1
 • pdf icon Pobierz
  Opinia-i-raport-z-badania-skonsolidowanego-sprawozdania-finansowego-2017
 • pdf icon Pobierz
  Opinia-z-badania-jednostkowego-sprawozdania-finansowego-2007
 • pdf icon Pobierz
  Opinia-z-badania-jednostkowego-sprawozdania-finansowego-2008
 • pdf icon Pobierz
  Opinia-z-badania-skonsolidowanego-sprawozdania-finansowego-2007
 • pdf icon Pobierz
  Opinia-z-badania-skonsolidowanego-sprawozdania-finansowego-2008
 • pdf icon Pobierz
  Oświadczenie-Rady-Nadzorczej-Selena-FM-S.A.-w-sprawie-Komitetu-Audytu
 • pdf icon Pobierz
  Oświadczenie-Rady-Nadzorczej-Selena-FM-S.A.-w-sprawie-Komitetu-Audytu-2019
 • pdf icon Pobierz
  Pełnomocnictwo-udzielane-przez-osoby-fizyczne
 • pdf icon Pobierz
  Pełnomocnictwo-udzielane-przez-osoby-prawne-i-spółki-osobowe
 • pdf icon Pobierz
  Polish-business-in-Kazakhstan
 • pdf icon Pobierz
  Polityka_swiadczenia_uslug_przez_Firme_audytorska_na_rzecz-_Selena_FM_SA
 • pdf icon Pobierz
  Polityka_swiadczenia_uslug_przez_Firme_audytorska_na_rzecz-_Selena_FM_SA-1
 • pdf icon Pobierz
  Polityka-i-Procedura-wyboru-firmy-audytorskiej
 • pdf icon Pobierz
  Polityka-i-Procedura-wyboru-firmy-audytorskiej-1
 • pdf icon Pobierz
  Polityka-Wynagradzania-Czlonkow-Zarzadu-i-Rady-Nadzorczej-w-Selena-FM-SA
 • pdf icon Pobierz
  Polska-dyplomacja-docenia-przedstawiciela-biznesu
 • pdf icon Pobierz
  Polski-biznes-w-Kazachstanie
 • pdf icon Pobierz
  prejektuchwal
 • pdf icon Pobierz
  President-Andrzej-Duda-visits-the-most-modern-Selena-Insulations-plant-in-Kazakhstan
 • pdf icon Pobierz
  Prezydent-Andrzej-Duda-w-najnowocześniejszej-fabryce-Selena-Insulations
 • pdf icon Pobierz
  Produkt-Seleny-nagrodzony-w-Rosji
 • pdf icon Pobierz
  Produkt-Seleny-nagrodzony-w-Rosji-1
 • pdf icon Pobierz
  Produkty-Seleny-budują-EXPO-2010
 • pdf icon Pobierz
  Projekt-uchwał
 • pdf icon Pobierz
  Projekty-na-Nadzwyczajne-Walne-Zgromadzenie-Akcjonariuszy-Selena-FM-S.A.
 • pdf icon Pobierz
  Projekty-uchwał-na-Nadzwyczajne-Walne-Zgromadzenie-Akcjonariuszy-Selena
 • pdf icon Pobierz
  Projekty-uchwał-na-Zwyczajne-Walne-Zgromadzenie-Akcjonariuszy-Selena-FM-S.A.
 • pdf icon Pobierz
  Projekty-uchwał-na-Zwyczajne-Walne-Zgromadzenie-Akcjonariuszy-Społki-Selana-FM-SA-2008
 • pdf icon Pobierz
  Projekty-uchwał-na-Zwyczajne-Walne-Zgromadzenie-Akcjonariuszy-Spółki-Selena-FM-SA-2009
 • pdf icon Pobierz
  Projekty-Uchwał-NWZA
 • pdf icon Pobierz
  Projekty-uchwał-NWZ-Selena-FM-S.A.
 • pdf icon Pobierz
  Projekty-Uchwał-ZWZA-w-dniu-11-czerwca-2010-r.
 • pdf icon Pobierz
  Projekty-uchwał-ZWZ-Selena-FM-S.A.
 • pdf icon Pobierz
  Projekty-uchwał-ZWZ-Selena-FM-S.A.-1
 • pdf icon Pobierz
  Projekty-uchwał-ZWZ-Selena-FM-S.A.-2
 • pdf icon Pobierz
  Projekty-uchwał-ZWZ-Selena-FM-S.A.-3
 • pdf icon Pobierz
  Projekty-uchwał-ZWZ-Selena-FM-S.A.-4
 • pdf icon Pobierz
  Projekty-uchwał-ZWZ-Selena-FM-S.A.-w-dniu-1.06.2011
 • pdf icon Pobierz
  Prospekt-Selena-FM-SA-zatwierdzony
 • pdf icon Pobierz
  Raport-biezacy-9-2008-–-28.04.2008
 • pdf icon Pobierz
  Raport-biezacy-16-2008-–-9.06.2008
 • pdf icon Pobierz
  Raport-biezacy-24-2008-–-7.07.2008
 • pdf icon Pobierz
  Raport-kwartalny-jednostkowy-3Q-2009
 • pdf icon Pobierz
  Raport-kwartalny-skonsolidowany-3Q-2009
 • pdf icon Pobierz
  Raport-kwartalny-skonsolidowany-i-jednostkowy-1Q-2008
 • pdf icon Pobierz
  Raport-kwartalny-skonsolidowany-i-jednostkowy-1Q-2009
 • pdf icon Pobierz
  Raport-kwartalny-skonsolidowany-i-jednostkowy-1Q-2010
 • pdf icon Pobierz
  Raport-kwartalny-skonsolidowany-i-jednostkowy-1Q-2011
 • pdf icon Pobierz
  Raport-kwartalny-skonsolidowany-i-jednostkowy-1Q-2012
 • pdf icon Pobierz
  Raport-kwartalny-skonsolidowany-i-jednostkowy-1Q-2013
 • pdf icon Pobierz
  Raport-kwartalny-skonsolidowany-i-jednostkowy-1Q-2014
 • pdf icon Pobierz
  Raport-kwartalny-skonsolidowany-i-jednostkowy-1Q-2015
 • pdf icon Pobierz
  Raport-kwartalny-skonsolidowany-i-jednostkowy-1Q-2016
 • pdf icon Pobierz
  Raport-kwartalny-skonsolidowany-i-jednostkowy-1Q-2017
 • pdf icon Pobierz
  Raport-kwartalny-skonsolidowany-i-jednostkowy-1Q-2018
 • pdf icon Pobierz
  Raport-kwartalny-skonsolidowany-i-jednostkowy-1Q-2019
 • pdf icon Pobierz
  Raport-kwartalny-skonsolidowany-i-jednostkowy-1Q-2020
 • pdf icon Pobierz
  Raport-kwartalny-skonsolidowany-i-jednostkowy-2Q-2008
 • pdf icon Pobierz
  Raport-kwartalny-skonsolidowany-i-jednostkowy-3Q-2008
 • pdf icon Pobierz
  Raport-kwartalny-skonsolidowany-i-jednostkowy-3Q-2010
 • pdf icon Pobierz
  Raport-kwartalny-skonsolidowany-i-jednostkowy-3Q-2011
 • pdf icon Pobierz
  Raport-kwartalny-skonsolidowany-i-jednostkowy-3Q-2012
 • pdf icon Pobierz
  Raport-kwartalny-skonsolidowany-i-jednostkowy-3Q-2013
 • pdf icon Pobierz
  Raport-kwartalny-skonsolidowany-i-jednostkowy-3Q-2014
 • pdf icon Pobierz
  Raport-kwartalny-skonsolidowany-i-jednostkowy-3Q-2015
 • pdf icon Pobierz
  Raport-kwartalny-skonsolidowany-i-jednostkowy-3Q-2016
 • pdf icon Pobierz
  Raport-kwartalny-skonsolidowany-i-jednostkowy-3Q-2017
 • pdf icon Pobierz
  Raport-kwartalny-skonsolidowany-i-jednostkowy-3Q-2018
 • pdf icon Pobierz
  Raport-kwartalny-skonsolidowany-i-jednostkowy-3Q-2019
 • pdf icon Pobierz
  Raport-kwartalny-skonsolidowany-i-jednostkowy-4Q-2008
 • pdf icon Pobierz
  Raport-kwartalny-skonsolidowany-i-jednostkowy-4Q-2009
 • pdf icon Pobierz
  Raport-kwartalny-skonsolidowany-i-jednostkowy-4Q-2010
 • pdf icon Pobierz
  Raport-kwartalny-skonsolidowany-i-jednostkowy-4Q-2011
 • pdf icon Pobierz
  Raport-z-badania-jednostkowego-sprawozdania-finansowego-2007
 • pdf icon Pobierz
  Raport-z-badania-jednostkowego-sprawozdania-finansowego-2008
 • pdf icon Pobierz
  Raport-z-badania-skonsolidowanego-sprawozdania-finansowego-2007
 • pdf icon Pobierz
  Raport-z-badania-skonsolidowanego-sprawozdania-finansowego-2008
 • pdf icon Pobierz
  Raport-z-przeglądu-jednostkowego-sprawozdania-finansowego-1HY-2008
 • pdf icon Pobierz
  Raport-z-przeglądu-jednostkowego-sprawozdania-finansowego-1HY-2009
 • pdf icon Pobierz
  Raport-z-przeglądu-jednostkowego-sprawozdania-finansowego-1HY-2010
 • pdf icon Pobierz
  Raport-z-przeglądu-jednostkowego-sprawozdania-finansowego-1HY-2011
 • pdf icon Pobierz
  Raport-z-przeglądu-jednostkowego-sprawozdania-finansowego-1HY-2012
 • pdf icon Pobierz
  Raport-z-przeglądu-jednostkowego-sprawozdania-finansowego-1HY-2013
 • pdf icon Pobierz
  Raport-z-przeglądu-jednostkowego-sprawozdania-finansowego-1HY-2014
 • pdf icon Pobierz
  Raport-z-przeglądu-jednostkowego-sprawozdania-finansowego-1HY-2016
 • pdf icon Pobierz
  Raport-z-przeglądu-jednostkowego-sprawozdania-finansowego-1HY-2017
 • pdf icon Pobierz
  Raport-z-przeglądu-jednostkowego-sprawozdania-finansowego-1HY-2018
 • pdf icon Pobierz
  Raport-z-przeglądu-jednostkowego-sprawozdania-finansowego-1HY-2019
 • pdf icon Pobierz
  Raport-z-przeglądu-skonsolidowanego-sprawozdania-finansowego-1HY-2008
 • pdf icon Pobierz
  Raport-z-przeglądu-skonsolidowanego-sprawozdania-finansowego-1HY-2009
 • pdf icon Pobierz
  Raport-z-przeglądu-skonsolidowanego-sprawozdania-finansowego-1HY-2010
 • pdf icon Pobierz
  Raport-z-przeglądu-skonsolidowanego-sprawozdania-finansowego-1HY-2011
 • pdf icon Pobierz
  Raport-z-przeglądu-skonsolidowanego-sprawozdania-finansowego-1HY-2012
 • pdf icon Pobierz
  Raport-z-przeglądu-skonsolidowanego-sprawozdania-finansowego-1HY-2013
 • pdf icon Pobierz
  Raport-z-przeglądu-skonsolidowanego-sprawozdania-finansowego-1HY-2014
 • pdf icon Pobierz
  Raport-z-przeglądu-skonsolidowanego-sprawozdania-finansowego-1HY-2016
 • pdf icon Pobierz
  Raport-z-przeglądu-skonsolidowanego-sprawozdania-finansowego-1HY-2017
 • pdf icon Pobierz
  Raport-z-przeglądu-skonsolidowanego-sprawozdania-finansowego-1HY-2018
 • pdf icon Pobierz
  Raport-z-przeglądu-skonsolidowanego-sprawozdania-finansowego-1HY-2019
 • pdf icon Pobierz
  Razem-budujemy-nadzieję-w-Nepalu
 • pdf icon Pobierz
  Regulamin_Rady_Nadzorczej_Selena_FM_SA
 • pdf icon Pobierz
  Regulamin_Rady_Nadzorczej_Selena_FM_SA-1
 • pdf icon Pobierz
  Regulamin_Walnego_Zgromadzenia
 • pdf icon Pobierz
  Regulamin_Walnego_Zgromadzenia-1
 • pdf icon Pobierz
  Regulamin_Zarzadu_Selena_FM_SA
 • pdf icon Pobierz
  Regulamin_Zarzadu_Selena_FM_SA-1
 • pdf icon Pobierz
  regulamin-walnego
 • pdf icon Pobierz
  Regulamin-Walnego-Zgromadzenia-Spółki.
 • pdf icon Pobierz
  Regulamin-Walnego-Zgromadzenia-Spółki.-1
 • pdf icon Pobierz
  REGULAMIN-WALNEGO-ZGROMADZENIA-SPÓŁKI
 • pdf icon Pobierz
  Regulamin-Walnego-Zgromadzenia-Spółki-1
 • pdf icon Pobierz
  Regulamin-Walnego-Zgromadzenia-Spółki-2
 • pdf icon Pobierz
  Regulamin-Walnego-Zgromadzenia-Spółki-3
 • pdf icon Pobierz
  Regulamin-Walnego-Zgromadzenia-Spółki-4
 • pdf icon Pobierz
  Regulamin-Walnego-Zgromadzenia-Spółki-5
 • pdf icon Pobierz
  Regulamin-Walnego-Zgromadzenia-Spółki-6
 • pdf icon Pobierz
  Regulamin-Walnego-Zgromadzenia-Spółki-Selena-FM-S.A.
 • pdf icon Pobierz
  Regulamin-Walnego-Zgromadzenia-spółki-Selena-FM-SA
 • pdf icon Pobierz
  Regulation_of_the_Management_Board_of_Selena_FM_SA
 • pdf icon Pobierz
  Rekomendacja-Zarządu-i-Rady-Nadzorczej-w-sprawie-dywidendy-za-2012-rok.
 • pdf icon Pobierz
  Report-of-the-Management-Board-on-the-Companys-activities-2011
 • pdf icon Pobierz
  Report-of-the-Management-Board-on-the-Companys-activities-2012
 • pdf icon Pobierz
  Ruszyła-budowa-fabryki-Seleny-w-Chinach
 • pdf icon Pobierz
  Selena’s-brand-new-corporate-website
 • pdf icon Pobierz
  Selena’s-innovations-as-a-source-of-ground-breaking-changes-in-the-construction-industry
 • pdf icon Pobierz
  Selena’s-technological-innovations-at-the-Impact’16-Congress
 • pdf icon Pobierz
  Selena-10-lecie-działalności-w-Brazylii
 • pdf icon Pobierz
  Selena-10-lecie-działalności-w-Kazachstanie
 • pdf icon Pobierz
  Selena-12-mln-zysku-operacyjnego-w-drugim-kwartale
 • pdf icon Pobierz
  Selena-20-million-profit-for-the-first-half-of-2016
 • pdf icon Pobierz
  Selena-20-mln-zysku-za-pierwsze-półrocze-2016
 • pdf icon Pobierz
  Selena-2014-yearly-financial-results
 • pdf icon Pobierz
  Selena-an-answer-for-today’s-and-future’s-challenges-of-Turkish-construction-sector
 • pdf icon Pobierz
  Selena-at-SibBuild-2014-trade-show-in-Russia
 • pdf icon Pobierz
  Selena-at-the-American-NAHB-International-Builders-Show
 • pdf icon Pobierz
  Selena-at-the-Feicon-Batimat-trade-fair
 • pdf icon Pobierz
  Selena-at-the-Polish-Turkish-Business-Forum
 • pdf icon Pobierz
  Selena-at-Trade-Fair-in-Beijing
 • pdf icon Pobierz
  Selena-at-TurkeyBuild-2015
 • pdf icon Pobierz
  Selena-begins-production-in-China
 • pdf icon Pobierz
  Selena-–-dalszy-wzrost-sprzedaży
 • pdf icon Pobierz
  Selena-developing-insulation-systems-in-Kazakhstan
 • pdf icon Pobierz
  Selena-dobre-wyniki-za-I-półrocze-2013
 • pdf icon Pobierz
  Selena-Dumą-Regionu-dla-Dolnego-Śląska
 • pdf icon Pobierz
  Selena-encourages-sustainable-development
 • pdf icon Pobierz
  Selena-EU-grant-for-research-development
 • pdf icon Pobierz
  Selena-expands-its-offer-in-the-American-market
 • pdf icon Pobierz
  Selena-financial-performance-after-three-quarters-of-2015
 • pdf icon Pobierz
  Selena-financial-performance-in-the-first-quarter-of-2014
 • pdf icon Pobierz
  Selena-first-quarter-2015-financial-results
 • pdf icon Pobierz
  Selena-FM_AGM_Terms-fo-Reference
 • pdf icon Pobierz
  Selena-FM_AGM_Terms-fo-Reference-1
 • pdf icon Pobierz
  Selena-FM_Management-Board_Terms-fo-Reference
 • pdf icon Pobierz
  Selena-FM_Supervisory-Board_Terms-of-Reference
 • pdf icon Pobierz
  Selena-FM_Supervisory-Board_Terms-of-Reference-1
 • pdf icon Pobierz
  Selena-FM-AGM-approves-dividend-payout
 • pdf icon Pobierz
  Selena-FM-at-Korea-EXPO-2017
 • pdf icon Pobierz
  Selena-FM-GMS-approved-dividend-payment
 • pdf icon Pobierz
  Selena-FM-na-Korea-EXPO-2017
 • pdf icon Pobierz
  Selena-FM-S.A.-będzie-reprezentować-Polskę-w-konkursie-European-Business-Awards
 • pdf icon Pobierz
  Selena-FM-SA-„Liderem-eksportu-na-wschód”
 • pdf icon Pobierz
  Selena-FM-SA-„Przejrzystą-Firmą-2008”
 • pdf icon Pobierz
  Selena-FM-SA-cena-emisyjna-równa-maksymalnej-33-zł
 • pdf icon Pobierz
  Selena-FM-SA-dokonano-przydziału-akcji
 • pdf icon Pobierz
  SELENA-FM-SA-WZMACNIA-KIEROWNICTWO-GRUPY
 • pdf icon Pobierz
  Selena-FM-ZWZA-zatwierdziło-wypłatę-dywidendy
 • pdf icon Pobierz
  Selena-FM-ZWZA-zatwierdziło-wypłatę-dywidendy-1
 • pdf icon Pobierz
  Selena-–-Further-Increase-in-Sales
 • pdf icon Pobierz
  Selena-Group-all-time-high-sales-posted-in-2017
 • pdf icon Pobierz
  Selena-Group-another-quarter-with-strong-profits
 • pdf icon Pobierz
  Selena-Group-becomes-a-member-of-the-European-Cool-Roof-Council
 • pdf icon Pobierz
  Selena-Group-celebrates-its-25th-anniversary-in-Italy-and-presents-innovative-solutions
 • pdf icon Pobierz
  Selena-Group-develops-new-technologies-for-the-EU
 • pdf icon Pobierz
  Selena-Group-expanding-in-Romania
 • pdf icon Pobierz
  Selena-Group-is-investing-in-new-technologies-in-the-ceramics-and-insulation-segment
 • pdf icon Pobierz
  Selena-Group-presents-in-Russia-the-25
 • pdf icon Pobierz
  Selena-Group-Record-revenue-for-the-company’s-25th-anniversary
 • pdf icon Pobierz
  Selena-Group-revenue-of-PLN-891-million-after-the-first-three-quarters-of-2017
 • pdf icon Pobierz
  Selena-Groups-25th-anniversary-–-a-unique-moment-when-the-past-meets-the-future
 • pdf icon Pobierz
  Selena-Group-sales-at-a-historic-high-in-the-first-quarter
 • pdf icon Pobierz
  Selena-Group-Sales-of-220-million-achieved-in-Q1-2017-–-a-record-breaking
 • pdf icon Pobierz
  Selena-Group-strengthens-its-waterproofing-segment
 • pdf icon Pobierz
  Selena-half-year-2014-financial-results
 • pdf icon Pobierz
  Selena-helps-educate-young-roofers
 • pdf icon Pobierz
  Selena-Higher-profit-in-2015-despite-lower-sales
 • pdf icon Pobierz
  Selena-intensifies-its-focus-on-operations-excellence
 • pdf icon Pobierz
  Selena-intensyfikuje-działania-w-obszarze-operations-excellence
 • pdf icon Pobierz
  Selena-introduces-a-breakthrough-roof-technology
 • pdf icon Pobierz
  Selena-Krzysztof-Domarecki-z-tytułem-„Wizjoner-ekspansji-zagranicznej”
 • pdf icon Pobierz
  Selena-Labs-takes-part-in-the-OECD-workshop-in-Kraków
 • pdf icon Pobierz
  Selena-launches-new-websites
 • pdf icon Pobierz
  Selena-laureatem-Godła-„Teraz-Polska”
 • pdf icon Pobierz
  Selena-lepszy-wynik-netto-2015-mimo-niższej-sprzedaży
 • pdf icon Pobierz
  Selena-makes-a-presentation-at-a-meeting-of-the-European-Trade-Promotion-Organisations
 • pdf icon Pobierz
  Selena-Międzynarodowym-Czempionem
 • pdf icon Pobierz
  Selena-na-amerykańskich-targach-NAHB-International-Builders-Show
 • pdf icon Pobierz
  Selena-na-brazylijskich-targach-Feicon-Batimat-2014
 • pdf icon Pobierz
  Selena-na-Forum-„Zmieniamy-Polski-Przemysł”
 • pdf icon Pobierz
  Selena-na-kongresie-Impact’16
 • pdf icon Pobierz
  Selena-named-the-Company-of-2013-in-Russia
 • pdf icon Pobierz
  Selena-na-rosyjskich-targach-SibBuild-2014
 • pdf icon Pobierz
  Selena-na-targach-TurkeyBuild-2015
 • pdf icon Pobierz
  Selena-–-New-European-Champion
 • pdf icon Pobierz
  Selena-New-production-plant-and-a-distribution-centre-in-Kazakhstan
 • pdf icon Pobierz
  Selena-New-website-for-Tytan
 • pdf icon Pobierz
  Selena-Nowy-serwis-produktowy-Tytana
 • pdf icon Pobierz
  Selena-Nowy-zakład-produkcyjny-i-centrum-dystrybucyjne-w-Kazachstanie
 • pdf icon Pobierz
  Selena-odnotowała-28-mln-zł-zysku-po-3-kwartałach-2010
 • pdf icon Pobierz
  Selena-odpowiada-na-wyzwania-na-rynku-tureckim
 • pdf icon Pobierz
  Selena-otrzymała-tytuł-rosyjskiej-Firmy-Roku-2013
 • pdf icon Pobierz
  Selena-Perłą-Polskiej-Gospodarki
 • pdf icon Pobierz
  Selena-pomaga-kształcić-młodych-dekarzy
 • pdf icon Pobierz
  Selena-poprawa-rentowności
 • pdf icon Pobierz
  Selena-poprawa-wyniku-operacyjnego-i-zysku-netto-w-1Q-2016
 • pdf icon Pobierz
  Selena-QUILOSA-–-75-lat-na-rynku-iberyjskim
 • pdf icon Pobierz
  Selena-QUILOSA-–-75-years-in-the-Iberian-market
 • pdf icon Pobierz
  Selena-received-distinction-in-the-competition-Polish-Company-–-International
 • pdf icon Pobierz
  Selena-Romania-juŜ-10-lat-na-rynku
 • pdf icon Pobierz
  Selena-rozszerza-ofertę-na-rynku-amerykańskim
 • pdf icon Pobierz
  Selena-rozwija-systemy-ociepleń-w-Kazachstanie.
 • pdf icon Pobierz
  Selena-SA-Gazelą-Biznesu-2009
 • pdf icon Pobierz
  Selena-SA-na-Targach-PSB
 • pdf icon Pobierz
  Selena-SA-została-Solidnym-Pracodawcą-Roku-2007
 • pdf icon Pobierz
  Selena-significant-improvement-of-EBIT-margin
 • pdf icon Pobierz
  Selenas-six-products-make-their-debut-in-South-America
 • pdf icon Pobierz
  Selena-stabilne-wyniki-po-trzech-kwartałach-2014
 • pdf icon Pobierz
  Selena-stable-performance-after-three-quarters-of-2014
 • pdf icon Pobierz
  Selena-stawia-na-rozwój-mocy-produkcyjnych
 • pdf icon Pobierz
  Selena-strong-financial-performance-in-2013
 • pdf icon Pobierz
  Selena-supports-Wrocław
 • pdf icon Pobierz
  Selena-TYTAN-Professional-COOL-R-rewolucją-na-światowym-rynku
 • pdf icon Pobierz
  Selena-unijne-dofinansowanie-centrum-RD
 • pdf icon Pobierz
  Selena-uruchomiła-produkcję-w-Chinach
 • pdf icon Pobierz
  Selena-wdraża-przełomową-technologię-pokrycia-dachu
 • pdf icon Pobierz
  Selena-w-finale-Nagrody-Gospodarczej-Prezydenta-RP
 • pdf icon Pobierz
  Selena-właścicielem-100-udziałów-w-hiszpańskiej-Quilosie
 • pdf icon Pobierz
  Selena-w-misji-Prezydenta-RP-do-Chin
 • pdf icon Pobierz
  Selena-w-nowej-odsłonie-–-nowy-serwis-korporacyjny-Grupy-Selena
 • pdf icon Pobierz
  Selena-wprowadza-innowacyjną-kategorię-produktów
 • pdf icon Pobierz
  Selena-wprowadza-na-rynek-czeski-produkty-marki-Tytan-EOS
 • pdf icon Pobierz
  Selena-wprowadza-pierwszy-na-świecie-produkt-pochłaniający-pole-elektryczne-niskich-częstotliwości
 • pdf icon Pobierz
  Selena-wspiera-Wrocław
 • pdf icon Pobierz
  Selena-wspiera-zrównowaŜony-rozwój
 • pdf icon Pobierz
  Selena-wśród-laureatów-Nagrody-Gospodarczej-Prezydenta-RP
 • pdf icon Pobierz
  Selena-wygrywa-innowacjami-Klej-do-styropianu-TYTAN-EOS-nagrodzony
 • pdf icon Pobierz
  Selena-wyniki-finansowe-za-2013-rok
 • pdf icon Pobierz
  Selena-wyniki-finansowe-za-2014-rok
 • pdf icon Pobierz
  Selena-wyniki-finansowe-za-I-kwartał-2013
 • pdf icon Pobierz
  Selena-wyniki-finansowe-za-I-kwartał-2014-roku
 • pdf icon Pobierz
  Selena-wyniki-finansowe-za-pierwsze-półrocze-2015
 • pdf icon Pobierz
  Selena-wyniki-finansowe-za-pierwszy-kwartał-2015
 • pdf icon Pobierz
  Selena-wyróżniona-w-konkursie-Polska-Firma-–-Międzynarodowy-Czempion
 • pdf icon Pobierz
  Selena-wysoko-wśród-Pereł-Polskiej-Giełdy
 • pdf icon Pobierz
  Selena-WZA-zatwierdziło-wypłatę-dywidendy
 • pdf icon Pobierz
  Selena-z-Misją-Gospodarczą-do-Turcji
 • pdf icon Pobierz
  Selena-znacząca-poprawa-rentowności-operacyjnej
 • pdf icon Pobierz
  Selena-znacząca-poprawa-rentowności-operacyjnej-1
 • pdf icon Pobierz
  Selena-z-wystąpieniem-podczas-spotkania-Europejskich-Organizacji-Promocji-Handlu
 • pdf icon Pobierz
  skonsolidowane
 • pdf icon Pobierz
  Skonsolidowane-sprawozdanie-finansowe-1HY-2008
 • pdf icon Pobierz
  Skonsolidowane-sprawozdanie-finansowe-1-HY-2009
 • pdf icon Pobierz
  Skonsolidowane-sprawozdanie-finansowe-1HY-2010
 • pdf icon Pobierz
  Skonsolidowane-sprawozdanie-finansowe-1-HY-2011
 • pdf icon Pobierz
  Skonsolidowane-sprawozdanie-finansowe-1HY-2012
 • pdf icon Pobierz
  Skonsolidowane-sprawozdanie-finansowe-1HY-2013
 • pdf icon Pobierz
  Skonsolidowane-sprawozdanie-finansowe-1HY-2014
 • pdf icon Pobierz
  Skonsolidowane-sprawozdanie-finansowe-1HY-2015
 • pdf icon Pobierz
  Skonsolidowane-sprawozdanie-finansowe-1HY-2016
 • pdf icon Pobierz
  Skonsolidowane-sprawozdanie-finansowe-1HY-2017
 • pdf icon Pobierz
  Skonsolidowane-sprawozdanie-finansowe-1HY-2018
 • pdf icon Pobierz
  Skonsolidowane-sprawozdanie-finansowe-1HY-2019
 • pdf icon Pobierz
  Skonsolidowane-sprawozdanie-finansowe-2007
 • pdf icon Pobierz
  Skonsolidowane-sprawozdanie-finansowe-2008
 • pdf icon Pobierz
  Skonsolidowane-sprawozdanie-finansowe-2009
 • pdf icon Pobierz
  Skonsolidowane-sprawozdanie-finansowe-2010
 • pdf icon Pobierz
  Skonsolidowane-sprawozdanie-finansowe-2011
 • pdf icon Pobierz
  Skonsolidowane-sprawozdanie-finansowe-2012
 • pdf icon Pobierz
  Skonsolidowane-sprawozdanie-finansowe-2013
 • pdf icon Pobierz
  Skonsolidowane-sprawozdanie-finansowe-2014
 • pdf icon Pobierz
  Skonsolidowane-sprawozdanie-finansowe-2015
 • pdf icon Pobierz
  Skonsolidowane-sprawozdanie-finansowe-2016
 • pdf icon Pobierz
  Skonsolidowane-sprawozdanie-finansowe-2017
 • pdf icon Pobierz
  Skonsolidowane-sprawozdanie-finansowe-2018
 • pdf icon Pobierz
  Skonsolidowane-sprawozdanie-finansowe-2019
 • pdf icon Pobierz
  Sprawozdanie-niezależnego-biegłego-z-badania-jednostkowego-sprawozdania-finansowego-2018
 • pdf icon Pobierz
  Sprawozdanie-niezależnego-biegłego-z-badania-jednostkowego-sprawozdania-finansowego-2019
 • pdf icon Pobierz
  Sprawozdanie-niezależnego-biegłego-z-badania-skonsolidowanego-sprawozdania-finansowego-2018
 • pdf icon Pobierz
  Sprawozdanie-niezależnego-biegłego-z-badania-skonsolidowanego-sprawozdania-finansowego-2019
 • pdf icon Pobierz
  Sprawozdanie-Rady-Nadzorczej-Spółki-z-oceny-Skonsolidowanego-sprawozdania-finansowego-Grupy-Selena-za-2019-rok-oraz-Sprawozdania-Zarządu-z-działalności-Grupy-Selena-za-2019-rok-wraz-z-załącznikiem
 • pdf icon Pobierz
  Sprawozdanie-Rady-Nadzorczej-Spółki-z-oceny-Skonsolidowanego-sprawozdania-finansowego-Grupy-Selena-za-2019-rok-oraz-Sprawozdania-Zarządu-z-działalności-Grupy-Selena-za-2019-rok-wraz-z-załącznikiem-oświad
 • pdf icon Pobierz
  Sprawozdanie-Rady-Nadzorczej-Spółki-z-oceny-Sprawozdania-finansowego-Spółki-Selena-FM-S.A.-za-2019-rok-oraz-Sprawozdania-Zarządu-z-działalności-Spółki-Selena-FM-S.A.-za-2019-rok
 • pdf icon Pobierz
  Sprawozdanie-Rady-Nadzorczej-Spółki-z-oceny-Sprawozdania-finansowego-Spółki-Selena-FM-S.A.-za-2019-rok-oraz-Sprawozdania-Zarządu-z-działalności-Spółki-Selena-FM-S.A.-za-2019-rok-1
 • pdf icon Pobierz
  Sprawozdanie-Zarządu-Selena-FM-S.A.-2007
 • pdf icon Pobierz
  Sprawozdanie-Zarządu-Selena-FM-S.A.-2008
 • pdf icon Pobierz
  Sprawozdanie-Zarządu-Selena-FM-S.A.-2009
 • pdf icon Pobierz
  Sprawozdanie-Zarządu-Selena-FM-S.A.-2010
 • pdf icon Pobierz
  Sprawozdanie-Zarządu-Selena-FM-S.A.-2011
 • pdf icon Pobierz
  Sprawozdanie-Zarządu-Selena-FM-S.A.-2012
 • pdf icon Pobierz
  Sprawozdanie-Zarządu-Selena-FM-S.A.-2013
 • pdf icon Pobierz
  Sprawozdanie-Zarządu-Selena-FM-S.A.-2014
 • pdf icon Pobierz
  Sprawozdanie-Zarządu-Selena-FM-S.A.-2015
 • pdf icon Pobierz
  Sprawozdanie-Zarządu-Selena-FM-S.A.-2016
 • pdf icon Pobierz
  Sprawozdanie-Zarządu-Selena-FM-S.A.-2017
 • pdf icon Pobierz
  Sprawozdanie-Zarządu-Selena-FM-S.A.-2018
 • pdf icon Pobierz
  Sprawozdanie-Zarządu-Selena-FM-S.A.-2019
 • pdf icon Pobierz
  Sprawozdanie-Zarządu-z-działalności-1HY-2008
 • pdf icon Pobierz
  Sprawozdanie-Zarządu-z-działalności-1HY-2009
 • pdf icon Pobierz
  Sprawozdanie-Zarządu-z-działalności-1HY-2010
 • pdf icon Pobierz
  Sprawozdanie-Zarządu-z-działalności-1HY-2011
 • pdf icon Pobierz
  Sprawozdanie-Zarządu-z-działalności-1HY-2013
 • pdf icon Pobierz
  Sprawozdanie-Zarządu-z-działalności-1HY-2014
 • pdf icon Pobierz
  Sprawozdanie-Zarządu-z-działalności-1HY-2016
 • pdf icon Pobierz
  Sprawozdanie-Zarządu-z-działalności-1HY-2017
 • pdf icon Pobierz
  Sprawozdanie-Zarządu-z-działalności-1HY-2018
 • pdf icon Pobierz
  Sprawozdanie-Zarządu-z-działalności-1HY-2019
 • pdf icon Pobierz
  Sprawozdanie-Zarządu-z-działalności-Grupy-1HY-2012
 • pdf icon Pobierz
  Sprawozdanie-Zarządu-z-działalności-Grupy-2007
 • pdf icon Pobierz
  Sprawozdanie-Zarządu-z-działalności-Grupy-2008
 • pdf icon Pobierz
  Sprawozdanie-Zarządu-z-działalności-Grupy-2009
 • pdf icon Pobierz
  Sprawozdanie-Zarządu-z-działalności-Grupy-2010
 • pdf icon Pobierz
  Sprawozdanie-Zarządu-z-działalności-Grupy-2011
 • pdf icon Pobierz
  Sprawozdanie-Zarządu-z-działalności-Grupy-2012
 • pdf icon Pobierz
  Sprawozdanie-Zarządu-z-działalności-Grupy-2013
 • pdf icon Pobierz
  Sprawozdanie-Zarządu-z-działalności-Grupy-2014
 • pdf icon Pobierz
  Sprawozdanie-Zarządu-z-działalności-Grupy-2015
 • pdf icon Pobierz
  Sprawozdanie-Zarządu-z-działalności-Grupy-2016
 • pdf icon Pobierz
  Sprawozdanie-Zarządu-z-działalności-Grupy-2017
 • pdf icon Pobierz
  Sprawozdanie-Zarządu-z-działalności-Grupy-2018
 • pdf icon Pobierz
  Sprawozdanie-Zarządu-z-działalności-Grupy-2019
 • pdf icon Pobierz
  sprawozdanie-za-z-dz
 • pdf icon Pobierz
  Sprawozdanie-z-działalności-jednostkowe-1HY-2012
 • pdf icon Pobierz
  Sprawozdanie-z-działalności-Rady-Nadzorczej-Selena-FM-S.A-za-rok-2009
 • pdf icon Pobierz
  Sprawozdanie-z-działalności-Rady-Nadzorczej-Selena-FM-SA-w-roku-2016
 • pdf icon Pobierz
  Sprawozdanie-z-działalności-Rady-Nadzorczej-Selena-FM-SA-w-roku-2017
 • pdf icon Pobierz
  Sprawozdanie-z-działalności-Rady-Nadzorczej-Selena-FM-w-roku-2012.
 • pdf icon Pobierz
  Sprawozdanie-z-działalności-RN-Selena-FM-2010
 • pdf icon Pobierz
  Sprawozdanie-z-działalności-RN-Selena-FM-S.A.-za-2013
 • pdf icon Pobierz
  Sprawozdanie-z-działalności-RN-Selena-FM-S.A.-za-2014
 • pdf icon Pobierz
  Sprawozdanie-z-działalności-RN-Selena-FM-S.A.-za-2015
 • pdf icon Pobierz
  sprawozdanie-z-niezaleznego
 • pdf icon Pobierz
  sprawozdanie-z-RN
 • pdf icon Pobierz
  Sprawozdanie-z-RN-oceny
 • pdf icon Pobierz
  Standalone-financial-statements-2010
 • pdf icon Pobierz
  Standalone-financial-statements-2011
 • pdf icon Pobierz
  Standalone-financial-statements-2012
 • pdf icon Pobierz
  Standalone-financial-statements-2013
 • pdf icon Pobierz
  Standalone-financial-statements-2014
 • pdf icon Pobierz
  Standalone-financial-statements-2015
 • pdf icon Pobierz
  Standalone-financial-statements-2016
 • pdf icon Pobierz
  Standalone-financial-statements-2017
 • pdf icon Pobierz
  Standalone-financial-statements-2018
 • pdf icon Pobierz
  Standalone-financial-statements-2019
 • pdf icon Pobierz
  Standalone-quarterly-report-3Q-2009
 • pdf icon Pobierz
  Statement-of-Selena-FM-SA-Management-Board
 • pdf icon Pobierz
  STATUTES-of-Selena-FM-SA-2017
 • pdf icon Pobierz
  STATUTES-of-Selena-FM-SA-2017-1
 • pdf icon Pobierz
  Statut-Selena-FM-Spółka-Akcyjna-tekst-jednolity-23-06-2017
 • pdf icon Pobierz
  Statut-Selena-FM-Spółka-Akcyjna-tekst-jednolity-23-06-2017-1
 • pdf icon Pobierz
  Together-we-build-hope-in-Nepal
 • pdf icon Pobierz
  TOP-MARKA-2010-dla-Tytan-Professional
 • pdf icon Pobierz
  Tradycyjnie-i-nowocześnie-–-25.-urodziny-Seleny-tym-razem-na-Ukrainie
 • pdf icon Pobierz
  Tytan-Professional-TOP-MARKĄ-2009
 • pdf icon Pobierz
  Tytan-Professional-–-wybór-profesjonalistów
 • pdf icon Pobierz
  Uchwalone-zmiany-w-statucie-Selena-FM-SA
 • pdf icon Pobierz
  uchwaly-podjete
 • pdf icon Pobierz
  Uchwały-podjęte-na-Zwyczajnym-Walnym-Zgromadzeniu-Akcjonariuszy-Spółki-Selena-FM-SA-w-2009
 • pdf icon Pobierz
  Uchwały-podjęte-na-Zwyczajnym-Walnym-Zgromadzeniu-Akcjonariuszy-Spółki-w-2008
 • pdf icon Pobierz
  Uchwały-podjęte-przez-NWZA-Selena-FM-SA-w-dniu-16.10.2017
 • pdf icon Pobierz
  Uchwały-podjęte-przez-NWZA-Selena-FM-SA-w-dniu-16.10.2017-1
 • pdf icon Pobierz
  Uchwały-podjęte-przez-WZA-Selena-FM-SA-w-dniu-14-06-2016
 • pdf icon Pobierz
  Uchwały-podjęte-przez-WZA-Selena-FM-SA-w-dniu-14-czerwca-2017-r.
 • pdf icon Pobierz
  Uchwały-podjęte-przez-WZA-Selena-FM-SA-w-dniu-23-06-2017
 • pdf icon Pobierz
  Udany-II-kwartał-dla-Grupy-Selena
 • pdf icon Pobierz
  Uzasadnienie-do-uchwały-w-sprawie-podziału-zysku-Selena-FM-SA-za-rok-zakończony-31-grudnia-2010-r.
 • pdf icon Pobierz
  Uzasadnienie-do-uchwały-w-sprawie-zatwierdzenia-Regulaminu-Rady-Nadzorczej
 • pdf icon Pobierz
  Uzupełnienie-składu-Rady-Nadzorczej-Selena-FM-S.A.
 • pdf icon Pobierz
  Wykład-inauguracyjny-Krzysztofa-Domareckiego-podczas-70.-uroczystości
 • pdf icon Pobierz
  wzor1
 • pdf icon Pobierz
  wzor2
 • pdf icon Pobierz
  Wzór-pełnomocnictwa-osoby-fizycznej
 • pdf icon Pobierz
  Wzór-pełnomocnictwa-osoby-fizycznej-1
 • pdf icon Pobierz
  Wzór-pełnomocnictwa-osoby-fizycznej-2
 • pdf icon Pobierz
  Wzór-pełnomocnictwa-osoby-fizycznej-3
 • pdf icon Pobierz
  Wzórpełnomocnictwaudzielanegoprzezosobyfizyczne
 • pdf icon Pobierz
  Wzór-pełnomocnictwa-udzielanego-przez-osoby-fizyczne
 • pdf icon Pobierz
  Wzórpełnomocnictwaudzielanegoprzezosobyfizyczne-1
 • pdf icon Pobierz
  Wzór-pełnomocnictwa-udzielanego-przez-osoby-prawne-i-spółki-osobowe
 • pdf icon Pobierz
  Wzór-pełnomocnictwa-udzielanego-przez-osoby-prawne-i-spółki-osobowe-1
 • pdf icon Pobierz
  Wzór-pełnomocnictwa-udzielanego-przez-osoby-prawne-i-spółki-osobowe-2
 • pdf icon Pobierz
  Wzór-pełnomocnictwa-udzielanego-przez-osoby-prawne-i-spółki-osobowe-3
 • pdf icon Pobierz
  Wzór-pełnomocnictwa-udzielanego-przez-osoby-prawne-i-spółki-osobowe-4
 • pdf icon Pobierz
  Wzór-pełnomocnictwa-udzielanego-przez-osoby-prawne-i-spółki-osobowe-5
 • pdf icon Pobierz
  Wzór-pełnomocnictwa-udzielanego-przez-osoby-prawne-i-spółki-osobowe-6
 • pdf icon Pobierz
  Wzór-pełnomocnictwa-udzielanego-przez-osoby-prawne-i-spółki-osobowe-7
 • pdf icon Pobierz
  Wzór-pełnomocnictwa-udzielanego-przez-osoby-prawne-i-spółki-osobowe-8
 • pdf icon Pobierz
  Wzórpełnomocnictwaudzielanegoprzezosobyprawneispółkiosobowea
 • pdf icon Pobierz
  Wzórpełnomocnictwaudzielanegoprzezosobyprawneispółkiosobowea-1
 • pdf icon Pobierz
  WZRPEN1
 • pdf icon Pobierz
  WZRPEN1-1
 • pdf icon Pobierz
  WZRPEN1-2
 • pdf icon Pobierz
  WZRPEN1-3
 • pdf icon Pobierz
  WZRPEN1-4
 • pdf icon Pobierz
  WZRPEN1-5
 • pdf icon Pobierz
  WZRPEN1-6
 • pdf icon Pobierz
  WZRPEN1-7
 • pdf icon Pobierz
  WZRPEN2
 • pdf icon Pobierz
  WZRPEN2-1
 • pdf icon Pobierz
  WZRPEN2-2
 • pdf icon Pobierz
  WZRPEN2-3
 • pdf icon Pobierz
  Zasady-Ladu-Korporacyjnego-2018
 • pdf icon Pobierz
  Zasady-Ladu-Korporacyjnego-2019
 • pdf icon Pobierz
  Zmiany-w-Zarządzie
 • pdf icon Pobierz
  Zmiany-w-zarządzie-Seleny
 • pdf icon Pobierz
  Zwięzła-ocena-sytuacji