Rozwiń menu
PL EN

Relacje
Inwestorskie

Selena FM S.A.


KURS AKCJI

(SEL) /
Wybierz rok:
Porównaj z:
Od:
Do:
Zakres:
10 dni
1 miesiąc
YTD
MAX

wskaźniki FINANSOWE

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY
EBIT
EBITDA
ZYSK BRUTTO
ZYSK NETTO
SUMA BILANSOWA
KAPITAŁ WŁASNY
EKSPORTUJ DO EXCELA
PODSTAWOWE WSKAŹNIKI
PODSTAWOWE WSKAŹNIKI
Rentowność netto sprzedaży
Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20142015
zysk netto/przychody ze sprzedaży 2,7% 2,6% 2,7% 1,8% 0,4% 1,8% 1,9%2,7%
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio )
Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20142015
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące 3,5% 2,8% 1,8% 1,4% 1,7% 1,8% 2,1%1,5%
Wskaźnik stopy zadłużenia
Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20142015
zobowiązania ogółem/ pasywa ogółem 25% 38% 41% 49% 46% 47% 44%47%
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20142015
zysk netto/aktywa ogółem 3,3% 3,1% 4,0% 2,4% 0,6% 2,8% 2,8%3,5%

RAPORTY I WYDARZENIA

INFORMACJE PRASOWE

2018.09.24

Grupa Selena: 580 mln przychodów w pierwszym półroczu 2018

<p> Grupa Selena – jeden z czołowych producentów i dystrybutorów chemii budowlanej oraz właściciel marki TYTAN – w pierwszym półroczu 2018 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 580 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 7% r/r. Zysk netto wyniósł niemal 11 mln zł – wzrost o 16 mln zł r/r – a EBIT 18,7 mln zł i wzrósł rok do roku o 8,8%. Na osiągnięte w H1 2018 wyniki finansowe miała wpływ przede wszystkim stabilny wzrost sprzedaży, kontynuacja poprawy dyscypliny kosztowej w całej Grupie oraz zmniejszenie salda z tytułu różnic kursowych. </p> <p></p> >

2018.09.06

Microsoft partnerem Grupy Selena w cyfrowej transformacji

<p style="text-align: justify;"> Grupa Selena – jeden z czołowych producentów i dystrybutorów chemii budowlanej oraz właściciel marki TYTAN – wraz z firmą Microsoft realizuje transformację cyfrową o globalnej skali. Wpisuje się to w strategię firmy opartą na innowacjach i budowaniu przewag konkurencyjnych przez nowatorskie rozwiązania. Selena zakończyła już wdrażanie nowoczesnego oprogramowania w 7 spółkach, w tym roku planuje w pozostałych polskich podmiotach oraz w USA, a w kolejnych latach obejmie systemem następne kraje. Dzięki zaimplementowanym rozwiązaniom Microsoftu znacząco skrócił się czas obsługi zamówień międzyfirmowych. </p> >

2018.07.12

Grupa Selena: COOL-R obniża temperaturę największego targu rybnego w Europie

<p style="text-align: justify;"> W lipcu tego roku najnowszy produkt Grupy Selena – powłoka COOL-R – pokrył dach największego europejskiego targu rybnego zlokalizowanego w Madrycie. Innowacyjna powłoka łącząca w sobie funkcję chłodzenia i wodoszczelności dachu została położona w ramach renowacji 33 tys. m² obiektu Mercado Central de Pescados. Tylko dzięki aplikacji rozwiązania Seleny temperatura wewnątrz budynku spadła o 7°C. Przekłada się to w bezpośredni sposób na zmniejszenie kosztów chłodzenia budynku, komfort pracy, a także zredukowanie strat w sprzedawanym towarze. </p> <p></p> >

2018.06.14

Selena FM: ZWZ zatwierdziło wypłatę dywidendy

<p> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Selena – zgodnie z rekomendacją zarządu Selena FM S.A. – zatwierdziło wypłatę dywidendy z zysku netto za rok 2017 w wysokości 0,30 zł na akcję, co daje łącznie ponad 6,85 mln zł. Dzień dywidendy ustalono na 2 lipca, natomiast dzień wypłaty dywidendy na 16 lipca 2018 roku. </p> >

2018.06.08

Selena Labs uczestnikiem warsztatów OECD w Krakowie

<p style="text-align: justify;"> Na międzynarodowych warsztatach z udziałem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego organizowanych przez Komitet Biotechnologii OECD, Selena Labs - centrum badawczo-rozwojowe Grupy Selena, jednego ze światowych liderów branży chemii budowlanej i właściciela marki TYTAN – przedstawiła nowatorskie podejście do przyszłości tej gałęzi przemysłu. Głównym celem wydarzenia, w którym uczestniczą prelegenci z krajów UE oraz spoza Europy, m.in. z Kanady i Japonii, jest dyskusja na temat dostępności i wykorzystania różnych rodzajów biomasy w Polsce w kontekście wdrażania biogospodarki i stymulowania bioprzemysłu oraz potrzeb z zakresu badań i innowacji w tym obszarze. </p> >