Rozwiń menu
PL EN

Relacje
Inwestorskie

Selena FM S.A.


KURS AKCJI

(SEL) /
Wybierz rok:
Porównaj z:
Od:
Do:
Zakres:
10 dni
1 miesiąc
YTD
MAX

wskaźniki FINANSOWE

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY
EBIT
EBITDA
ZYSK BRUTTO
ZYSK NETTO
SUMA BILANSOWA
KAPITAŁ WŁASNY
EKSPORTUJ DO EXCELA
PODSTAWOWE WSKAŹNIKI
PODSTAWOWE WSKAŹNIKI
Rentowność netto sprzedaży
Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20142015
zysk netto/przychody ze sprzedaży 2,7% 2,6% 2,7% 1,8% 0,4% 1,8% 1,9%2,7%
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio )
Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20142015
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące 3,5% 2,8% 1,8% 1,4% 1,7% 1,8% 2,1%1,5%
Wskaźnik stopy zadłużenia
Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20142015
zobowiązania ogółem/ pasywa ogółem 25% 38% 41% 49% 46% 47% 44%47%
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20142015
zysk netto/aktywa ogółem 3,3% 3,1% 4,0% 2,4% 0,6% 2,8% 2,8%3,5%

RAPORTY I WYDARZENIA

INFORMACJE PRASOWE

2019.02.15

Grupa Selena: Nowy klej hybrydowy wprowadzony w Hiszpanii i Polsce

<p style="text-align: justify;"> Grupa Selena – jeden z czołowych producentów i dystrybutorów chemii budowlanej oraz właściciel marki TYTAN – konsekwentnie rozwija ofertę produktów na bazie polimerów hybrydowych i systematycznie zwiększa udział tych produktów w sprzedaży. W Hiszpanii podczas targów Veteco Selena zaprezentowała nowy klej montażowy, który pozwoli na pozyskanie nowych klientów i rozszerzenie sprzedaży również na kolejne rynki Europy Zachodniej, gdzie tak istotna jest jakość, czas i bezpieczeństwo realizacji prac budowlanych. Klej ten będzie wdrażany do oferty na wszystkich rynkach działania Grupy. Jest to efekt potrzeby przyspieszenia prac budowlanych w obliczu kurczących się zasobów pracowników na budowach. Zastosowanie hybryd umożliwia zwiększenie tempa pracy i zachowanie wysokiej jakości, bardzo dobrych parametrów proekologicznych w odpowiedzi na rosnące wymagania profesjonalnych wykonawców wobec stosowanych materiałów. </p> >

2019.01.24

Selena SA po raz siódmy Budowlaną Firmą Roku

<p style="text-align: justify;"> Selena SA, spółka z Grupy Selena – jednego z czołowych producentów i dystrybutorów chemii budowlanej oraz właściciela marki TYTAN – już po raz siódmy otrzymała statuetkę Budowlanej Firmy Roku. Jednocześnie prezes zarządu Seleny SA Andrzej Ulfig został uhonorowany tytułem Osobowość Roku, który jest przyznawany najskuteczniejszym managerom w branży. Nagrody były przyznawane przez Kapitułę pod przewodnictwem prof. dra hab. inż. Leonarda Runkiewicza. Oprócz wyników firm, kryterium uzyskania wyróżnienia były: innowacyjność oferowanych produktów i usług, rzetelność i stabilność w prowadzonej działalności oraz osiągnięcia na tle konkurencji. </p> >

2019.01.07

Dariusz Ciesielski i Bogusław Mieszczak powołani do Zarządu Seleny FM

<p style="text-align: justify;"> Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Seleny FM z dnia 19 grudnia 2018 roku, do Zarządu spółki dołączyło dwóch nowych Członków Zarządu. Nowym Wiceprezesem ds. sprzedaży jest Dariusz Ciesielski, a Bogusław Mieszczak został powołany jako Członek Zarządu ds. operacyjnych. Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Nadzorczej obydwaj Panowie pełnią swoje funkcje od dnia 7 stycznia 2019 roku. </p> >

2018.11.23

Grupa Selena: kolejny kwartał wzrostu zysku

<p> Grupa Selena – jeden z czołowych producentów i dystrybutorów chemii budowlanej oraz właściciel marki TYTAN – narastająco po trzech kwartałach 2018 roku zanotowała wzrost we wszystkich najważniejszych pozycjach rachunku wyników. Selena osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości ponad 927 mln zł. Zysk netto wyniósł 23,7 mln zł (wzrost o ponad 96% r/r), a EBIT Grupy - to ponad 48 mln zł (12% wzrost r/r). Wyniki Grupy Selena to przede wszystkim efekt sprawnego zarządzania kosztami i zwiększania udziału w portfolio produktów wysokomarżowych oraz kontroli różnic kursowych. </p> >

2018.11.21

Grupa Selena z nowym Członkiem Zarządu

<p> Rada Nadzorcza Selena FM S.A. w dniu 19 listopada powołała Panią Elżbietę Korczyńską w skład Zarządu i powierzyła jej pełnienie obowiązków CFO do czasu powołania Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych. Obejmując nową rolę – Elżbieta Korczyńska będzie odpowiadać za egzekwowanie przyjętej strategii finansowej Grupy Selena. </p> >