Rozwiń menu
PL EN

Grupa Selena
Władze

ZARZĄD SPÓŁKI

Krzysztof Domarecki

Przewodniczący Rady Nadzorczej delegowany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Selena FM S.A.

Zarząd Spółki Selena FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że w dniu 7 grudnia 2018 roku, Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o delegowaniu Przewodniczącego Rady Nadzorczej Krzysztofa Domareckiego do wykonywania czynności Prezesa Zarządu na okres najbliższych 3 miesięcy, nie dłużej jednak niż do czasu powołania nowego Prezesa Zarządu Spółki.

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Życiorys p. Krzysztof Domareckiego Spółka publikowała w raporcie bieżącym numer 25/2011 oraz na stronie internetowej.