Rozwiń menu
PL EN

Grupa Selena
Władze

ZARZĄD SPÓŁKI

Elżbieta Korczyńska

Członek Zarządu

W latach 1994-2005 zajmowała stanowiska Corporate Controller, Treasury Director i Director of Planning w American Restaurants sp. z o. o. oraz była członkiem rad nadzorczych i zarządów spółek zależnych tego konglomeratu franczyzowego z branży nieruchomości i restauracji. Przez dziesięć lat firma wyrosła z jednej restauracji i dwóch posiadanych budynków w Polsce do kilkuset restauracji i agencji nieruchomości. Odpowiadała za przeprowadzenie fuzji i przejęć danych podmiotów w obszarze finansowym oraz opracowanie z zarządem strategii biznesowych i kierowanie operacyjne firmą. Zrestrukturyzowała finansowanie firmy i pozyskiwała potrzebne środki na rozwój firmy.

Z Grupą Selena związana jest od 2005 roku. W latach 2005-2011 pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu w randze Dyrektora Finansowego w jednej ze spółek Grupy Selena pełniącej rolę centrali dla 19 zagranicznych spółek zależnych. Brała udział w opracowaniu i wdrażaniu strategii finansowych, nadzorowała proces konsolidacji sprawozdań finansowych i sprawozdawczości. Odpowiadała za przygotowanie i monitorowanie budżetów oraz długoterminowych planów finansowych. Od roku 2011 zajmowała stanowisko Kontrolera Grupy w Grupie Selena dla ok. 30 spółek zależnych. Odpowiadała jako architekt projektu, za wdrożenie nowego systemu ERP - Microsoft Dynamix AX. Od roku 2015 zajmuje stanowisko Dyrektora ds. Skarbu Grupy w Grupie Selena.

19 listopada Rada Nadzorcza Selena FM S.A. powołała Panią Elżbietę Korczyńską w skład Zarządu.