Rozwiń menu
PL EN

Grupa Selena
Władze

ZARZĄD SPÓŁKI

Artur Ryglowski

Członek Zarządu, Dyrektor ds. Operacji Produkcyjnych i Logistycznych

Artur Ryglowski jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej, gdzie uzyskał tytuł inżyniera i Doktora Nauk Chemicznych. Wiedzę zdobytą na polskiej uczelni wzbogacił o studia podyplomowe w zakresie zarządzania systemami i projektami przemysłowymi na francuskich uczelniach Grandes Ecoles w Paryżu, Lyonie i Saint-Etienne. Posiada on ponad 20-letnie doświadczenie w kompleksowym zarządzaniu zakładami i projektami, od implementacji rozwiązań technologicznych (ERP SAP) po optymalizację przepływu materiałów, w szczególności w branży chemicznej i farmaceutycznej.

W latach 1997-1998 pracował jako Zastępca Kierownika Działu Mydeł i Płynów w firmie Cussons Polska SA, która jest międzynarodowym producentem i dystrybutorem chemii gospodarczej i kosmetyków. Odpowiadał tam za nadzorowanie działu produkcji mydeł i płynów, kierowanie działem w trakcie powodzi w 1997 roku oraz usuwanie jej skutków, a także wdrażanie działań podnoszących wydajność procesów oraz powtarzalność jakości procesów i produktów.

W kolejnych latach – 1998-2006 związany był z grupą SANOFI - światowym liderem branży farmaceutycznej, gdzie był Zastępcą Dyrektora Zakładu ds. Przemysłowych. Do jego obowiązków należało zarządzanie produkcją i działaniami wspierającymi procesy produkcyjne, kontakt z centralą w Paryżu i koordynacja działań transferowych, inwestycyjnych i ciągłego doskonalenia, a także zarządzanie i kierowanie kluczowymi projektami dla rozwoju zakładu oraz wdrożenie ERP SAP w zakładzie w Rzeszowie. 

W latach 2003 do 2005, pracując nadal dla Grupy SANOFI, Artur Ryglowski przeniósł się do Francji. Prowadził projekt dotyczący produkcji topowych produktów firmy generujących obroty ponad 1 mld euro. Odpowiadał również za działania optymalizujące wykorzystanie zasobów (zdolności produkcyjne, wydajność procesowa, OEE, roboczo-chłonność, powtarzalność procesów, poziom reklamacji produktów).

W latach 2006–2014 Artur Ryglowski był zatrudniony w firmie US Pharmacia, która jest liderem rynku leków OTC w Polsce. Pracował tam jako Dyrektor ds. Produkcji, Dyrektor Zakładu oraz pełnił rolę Prokurenta, a następnie Członka Zarządu. Do jego obowiązków należało zarządzanie zakładem farmaceutycznym form stałych leków opracowanie i realizacja uzgodnionej długoterminowej strategii dla zakładu, ocena jednostek przemysłowych w procesach M&A, koordynacja i realizacja kluczowych projektów (transfery, inwestycje, wdrażanie nowych technologii). W US Pharmacia wprowadzał także Operational Excellence, czyli rozwój systemów ciągłego doskonalenia. Rozwijał też systemy IT, w tym SAP jako zastępca Przewodniczącego Komitetu Sterującego. Koordynował również rozwój procesów i organizacji w oparciu o benchmark (Audyty McKinsey, firmy z i spoza branży farmaceutycznej). Ponadto, kładł duży nacisk w firmie na rozwój umiejętności liderskich, budowę kultury zaangażowania i budowania wizerunku przyjaznego pracodawcy.

W latach 2015-2017 pracował dla Agila Specialties Polska, będącej częścią amerykańskiej grupy MYLAN – światowego lidera produkcji leków generycznych. Zajmował stanowisko Dyrektora Generalnego pełniąc jednocześnie funkcję Prokurenta samoistnego. Odpowiadał za zarządzanie zakładem farmaceutycznym form sterylnych leków.