Rozwiń menu
PL EN

Grupa Selena
Władze

ZARZĄD SPÓŁKI

Agata Gładysz-Stańczyk

Członek Zarządu, Dyrektor ds. Innowacji i Rozwoju

Pani Agata Gładysz-Stańczyk jest absolwentką kierunku Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne Górnośląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania w Katowicach, ukończonego z wyróżnieniem. Ukończyła także studia w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu na kierunku Controlling oraz na kierunku Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw. Z Grupą Selena związana jest od 2007 roku, kiedy objęła stanowisko Dyrektora Business Unit Piany Poliuretanowe.

W latach 1999 – 2005 pracowała jako Dyrektor Handlowy (Prokurent) w Fosroc Contsruction (międzynarodowy producent i dystrybutor materiałów chemii budowlanej, obroty 300 mln USD rocznie w skali międzynarodowej) i odpowiadała za wdrożenie na rynek polski nowoczesnych produktów i rozwiązań z zakresu budownictwa przemysłowego i drogowo – mostowego wraz z programami marketingowymi nakierowanymi na edukację wykonawców na rynku polskim, zaprojektowanie i wdrożenie produktów dedykowanych dla istniejącego w Polsce segmentu ekonomicznego, zarządzanie pozycjonowaniem produktów i marek oraz zarzadzanie polityką cenową, budowę portfela klientów oraz rozwój sprzedaży i dystrybucji na rynku polskim w kanale B2B w oparciu o kompetencje techniczno-handlowe, sourcing produktów z zagranicznych Spółek Grupy w oparciu o aspekty techniczne oferty oraz jej łańcuch wartości.

W latach 2005 - 2007 jako Dyrektor ds. Marketingu i Sprzedaży w AXA Stenman (międzynarodowy producent i dystrybutor okuć budowlanych oraz branża rekreacyjno-sportowa, o obrotach rzędu 100 mln USD rocznie) odpowiadała za zarządzanie rozwojem sprzedaży na rynkach Polski, Rosji, Europy Wschodniej i Centralnej Azji oraz Europy Centralnej, strategię marketingową, opracowanie i wdrożenie procesów zarządzania cyklem życia produktów oraz procesów projektowania oferty produktowej w oparciu o analizę potrzeb rynku z uwzględnieniem warunków technologicznych produkcji, dywersyfikację przychodów Spółki dzięki zaprojektowaniu i wdrożeniu oferty dedykowanej do różnych segmentów cenowych oraz pod potrzeby rynków lokalnych.

W latach 2007 – 2016 pełniła funkcję Dyrektora Business Unitu Piany Poliuretanowe w Selena FM S.A. i była odpowiedzialna za opracowywanie długoletnich strategii rozwoju i ich wdrażanie we współpracy z lokalnymi Spółkami, zarządzanie wynikiem finansowym BU, rozwój i wdrażanie innowacyjnej oferty produktowej dedykowanej dla wybranych segmentów oraz rynków, budowę zespołu struktur i procesów i technologii pracy R&D pianowego oraz roll out rozwiązań do zagranicznych Spółek produkcyjnych, nadzór nad produkcyjnymi i technologicznymi rozwojowymi projektami międzynarodowymi m.in. w Chinach i Turcji, współtworzenie strategii rozwojowej i planów rocznych Grupy, wdrożenie procesu PLM w oparciu o nowoczesne narzędzia z obszaru co-creation i design thinking.

W okresie 2016 – 2017 w VOX Profile (polski producent wykończeń budynków i wnętrz, działający na rynkach międzynarodowych) – uczestniczyła w projekcie opracowania i wdrożenia struktur, kompetencji, procesów i narzędzi dla potrzeb dywersyfikacji biznesu poprzez globalny rozwój Spółki oparty na innowacyjnej wyróżnionej ofercie produktowej dostoswanej do potrzeb rynków lokalnych.